Researchers

Maciej Janowski

PhD awarded (date and institution):

June 16, 1993, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1999 (IH PAN)
Professorship: 2010

Specialisation:

history of Poland and Central Europe in the 19th century

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [leader] „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”], completed in 2014.
2. [leader] „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce” [“The history of socio-political terms in Poland”], 2016–2019).

Selected publications:

Books:
1. Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji 1889–1914, Warszawa, 1996.
2. Polska Myśl Liberalna do 1918 roku, Warszawa, 1998; English version: Polish Liberal Thought before 1918, Budapest–New York, 2004.
3. Narodziny Inteligencji 1750–1831, Warszawa, 2008; English version: Birth of the Intelligentsia 1750–1831, Frankfurt am Main, 2014.
4. [with B. Trencsényi, M. Baar, M. Falina, M. Kopeček] A History of Modern Political Thought in East Central Europe, vol. 1: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, Oxford, 2016.
5. [editor] Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, Warszawa, 2014.
6. “Drogi odrębne, drogi wspólne”, in: Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, Warszawa, 2014, pp. 7–30;
7. “Stolica na peryferii. specyfika rozwoju wielkiego miasta w Europie Środkowo-Wschodniej”, Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, Warszawa, 2014, pp. 367–384.
8. [editor] Władysław Konopczyński, Historyka, Warszawa, 2015.

Articles:
1. “Wavering Frienship: Liberal and National Ideas in Nineteenth-Century East-Central Europe”, Ab Imperio, 3–4 (2000), pp. 69–90.
2. “Three Historians”, CEU History Department Yearbook 2001–2002, pp. 199–232.
3. “Justifying Political power in 19th Century Europe: the Habsburg Monarchy and Beyond”, in: Imperial Rule, eds. A. Miller, A. Rieber, Budapest–New York, 2004, pp. 69–82.
4. “Galizien auf dem Weg zur Zivilgesellschaft”, in: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, vol. 8: Politische Offentlichkeit und Zivilgesellschaft, eds. H.T. Rumpler, P. Urbanitsch, Wien, 2006, pp. 805–858.
5. “Marginal or central? The Place of the Liberal Tradition in 19th century Polish History”, in: Liberty and the Search for Identity. Liberal Ntionalisms and the Legacy of Empires, ed. I.Z. Denes, Budapest, 2006, pp. 239–272.
6. “Polen im XIX. Jh: Europa and der Weichsel?”, in: Europa’s Platz in Polsen, eds. C. Kraft, K. Steffen, Osnabruck, 2007, pp. 131–156.
7. “Polityka historyczna. Między edukacją a propagandą”, in: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenie Polski i jej sąsiadów, eds. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź, 2008, pp. 229–246.
8. “Mirrors for the Nation: Imagining the National Past among the Poles and Czechs in the 19th and 20th Centuries”, in: The Contested Nation. Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories, eds. S. Berger, C. Lorenz, P. Macmillan, New York, 2008, pp. 442–462.
9. “Rozpacz oświeconych? Przemiana polskiego języka politycznego a reakcje na upadek Rzeczypospolitej”, Wiek Oświecenia, 25 (2009), pp. 29–60.
10. “Ex ossibus ultor. Virgil Ezekhiel and the Transformation of the Polish National idea after 1795”, in: Multiple Antiquities – Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century European Cultures, Frankfurt-New York, 2011, pp. 527–546.
11.Indywidualni Polacy i ich kolektywne ideologie w XIX wieku”, in: Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVIII do XX wieku, ed.W. Mędrzecki, Warszawa, 2011, pp. 63–82.
12. “Jedwabne, July 10, 1941: Debating the History of a Single Day”, in: The Convolutions of Historical Politics, eds. A. Miller, M. Lipman, Budapest–New York, 2012, pp. 59–90.
13.Król nie jest nagi. Wokół kryteriów oceny klasyków historiografii”, Kwartalnik Historyczny, 4 (2014), pp. 898–920.
14. “Postmodernizm przed modernizmem”, in: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, eds. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków, 2014, pp. 37–58.
15. “Inteligencja jako kategoria społeczna – fenomen środkowoeuropejski”, in: Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały, ed. M. Koźmiński, vol. 3, Kraków, 2014, pp. 227–250.
16. “Polish (and Central european) liberalism: A ‘Cntinental’ or an ‘Anglo-Saxon’ model?”, in: Liberalismus im 20. Jahrhundert, eds. A. Doering-Manteuffel, J. Leonhard, Stuttgart, 2015, p. 348.
17. “Polska dziewiętnastowieczna w Europie Środkowej: wyjątkowa czy typowa?”, in: Historie Polski w XIX wieku, vol. 4: Narody, wyznania, emigracje, porównania, ed. A. Nowak, Warszawa, 2015, pp. 487–533.
18. “Syroty Reczi Pospołytoj. Wid satnowoho suspilstwa do suczasnych nacij 1795–1918”, in: Polszcza. Narys Istorii, eds. W. Mędrzecki, J. Bracisiewicz, Warszawa, 2015, pp. 193–224.
19. “Krakowska szkoła historyczna na środkowoeuropejskim tle porównawczym (Michał Bobrzyński, Josef Pekar, Gyula Szekfu)”, in: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, eds. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków, 2017, pp. 27–46.

Contact:

janowskim@ceu.edu