Researchers

Krzysztof Kosiński

PhD awarded (date and institution):

December 11, 2002, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 9 December 2009, IH PAN

Specialisation:

social history of the Polish People’s Republic

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Participation in research projects:
„Encyklopedia społeczna PRL” [“The Polish People’s Republic. A social encyclopaedia”], carried out by the Department of Polish History after 1945.

Selected publications:

1. O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach (warszawskich), Warszawa, 2000.
2. Nastolatki’81. Świadomość młodzieży w epoce “Solidarności”, Warszawa, 2002.
3. Oficjalne i prywatne życie młodzieży w PRL, Warszawa, 2006.
4. Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa, 2008.
5. Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego. 1957–1971, Warszawa, 2014.
6. “‘Religianctwo’. Napięcie między ideologią a religią w świadomości członków i działaczy PZPR”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 12 (2014), pp. 107–203.
7. “Pisarz akonwencjonalny. Warianty lektury twórczości Marka Nowakowskiego (wybrane przykłady)”, in: Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, eds. S. Buryła, J. Michalczenia, M. Urbanowski, Warszawa, 2016, pp. 19–38.
8. “Polska inna niż PRL. Rozważania programowe O co walczymy? na łamach organu Stronnictwa Narodowego ‘Walka’ w latach 1941–1944”, Pamięć i Sprawiedliwość, 2 (2017), pp. 86–130.

Contact:

krzysztof-kosinski@outlook.com