Researchers

Jerzy Eisler

PhD awarded (date and institution):

April 14, 1982, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: October 1992, IH PAN
Professorship: April 2002

Specialisation:

recent Polish and universal history

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945 (head since 2011)

Other:
– head of the Warsaw branch of the Insitute of National Remembrance since 2002;
– director of the Primary School and Secondary School at the embassy of the Republic of Poland in Paris in 1994–1997;
– led an MA seminar and held lectures at the Institute of History of Warsaw University for 15 years;
– specialises in the history of modern France and the history of Poland after 1945;
– authored, co-autored or edited almost thirty book publications as well as nearly six hundred reviews and academic and popular articles. His awards for published books include Klio, the prize from the “Polityka” weekly and Polish PEN Club;
– has been awarded the Silver Medal “Gloria Artis” for his merits in the field of culture, the Gold Cross of Merit and the Officer’s Cross of the Polonia Restituta.

Membership in editorial boards:
1.
Kwartalnik Historyczny: member (deputy editor, responsible for contributions on the 20th century);
2. Member of the editorial team of the Polska 1944/45–1989. Studia i materiały yearly;
3. Member of the Editorial Board and of the Academic Committee of the Polish Biographical Dictionary.

Elected positions in research institutions:
1.
Member of the Historical Board of the European Solidarity Centre in Gdańsk;
2. Member of the Academic Committee of the National Museum in Szczecin;
3. Chairman of the Advisory Board of the Przełomy Centre for Dialogue in Szczecin.

Selected publications:

Books:
1. Polski rok 1968, Warszawa, 2006.
2. ‘Polskie miesiące’ czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa, 2008.
3. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa, 2012.
4. Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa, 2014.
5. Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL, Warszawa, 2016.
6. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944–1989, Warszawa, 2018.

Articles:
1. “La Pologne de 2010 et le communisme après le communisme”, in: Sortir du communisme, changer d’époque. Après la chute du Mur, ed. S. Courtois, Paryż, 2011, pp. 425–445.
2. “Zmiany kierownictw partyjnych w PRL”, in: Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, eds. K. Rokicki, R. Spałka, Warszawa, 2011, pp. 63–78.
3. “‘Polskie miesiące’ jako forma protestu społecznego w PRL”, in: Strajki w Polsce w XX wieku, ed. R. Gryz, Warszawa, 2011, pp. 145–153.
4. “Pierwsi sekretarze KC PZPR jako kluczowe ogniwo władzy”, in: PZPR jako machina władzy, ed. D. Stola, K. Persaka, Warszawa, 2012, pp. 11–25.
5. “Edward Gierek wobec opozycji demokratycznej”, in: Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, eds. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk, 2012, pp. 10–29.
6. “Jak badać dzieje aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej?”, Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, 2013, no. 1 (11), pp. 351–360.
7. “Obraz II wojny światowej w wybranych filmach anglosaskich”, in: Wiek nienawiści, eds. E. Dmitrów, J. Eisler, M. Filipowicz, M. Wołos, G.P. Bąbiak, Warszawa, 2014, pp. 115–139.
8. “Овщественно-политическиеконцепцииучастниковСолидарностив 1980–1989 гг.”, in: Инакомыслие в условиях реальново социализма. Поиски новой государственности. Конец 60-х – 80-е гг. ХХ в., eds. К.В. Никифоров, В.В. Волобуев, Э.Г. Заборожнюк, О.Н. Майорова, А.С. Смышкин, Moskwa, 2014, pp. 221–232.
9. “Relacje z perspektywy badacza PRL”, in: Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, J. Kłapeć, Lublin, 2014, pp. 155–170.
10. “Dlaczego nie lubimy biografii dotyczących osób z czasów PRL?”, Polish Biographical Studies, 2 (2014), pp. 39–48.
11.Polska Rzeczpospolita Ludowa – szkic do rozważań o laicyzacji państwa”, Kwartalnik Historyczny, 4 (2015), pp. 701–729.
12. “La Pologne 1945: victoire ou défaite – libération ou asservissement?”, ‘Annales’ Académie Polonaise des Sciences, Paris, 2015, vol. 17, pp. 198–206.
13. “Jakub Karpiński – pierwszy peerelista”, Stan Rzeczy, 9 (2015) pp. 172–181.
14. “Społeczeństwo wobec zmian społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1944/45–1956”, in: ‘Rewolucja społeczna’ czy ‘dzika przebudowa’? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956), ed. T. Osiński, Lublin, 2016, pp. 481–497.
15. “Przedmowa”, in: P.H. Kosicki, Personalizm po polsku. Francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej, trans. J. Giebułtowski, Warszawa, 2016, pp. 9–11.
16. [review] “Georges Mink, La Pologne au coeur de l’Europe. De 1914 à nos jours. Histoire politique et conflits de mémoire, Paris 2015, Buchet Chastel, pp. 658, Kwartalnik Historyczny, 2 (2017), pp. 381–387.

Contact:

jerzy.eisler@ipn.gov.pl