Researchers

Jerzy Dygdała

PhD awarded (date and institution):

June 19, 1974, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Humanities

Further academic qualifications:

Habilitation: 1983 (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Humanities)
Professorship: 1995

Specialisation:

modern history, socio-political history of the 18th century, history of material culture

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Selected publications:

1. Lustracja województw Prus Królewskich 1765, vol. III: Województwo malborskie, Fontes TNT, no. 103, Toruń, 2011, pp. 134.
2. Podróże litewskiego magnata do Gdańska, Człuchowa, a nawet i dalej… Fragmenty ‘Diariusza’ Michała Kazimierza Radziwiłła ‘Rybeńki’ z lat 1721, 1737 i 1752, Warszawa, 2013, pp. 146.
3. Codzienne kłopoty, wielkie interesy i podwójna elekcja. Korespondencja radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku, Warszawa, 2013, pp. XXXII + 226.
4. “U początków ‘czarnej legendy’ czasów saskich”, Czasy Nowożytne, 23 (2010), pp. 63–84.
5. Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, Warszawa, 2016, pp. 494.

Contact:

jdygdala@ihpan.edu.pl