Researchers

Jacek Banaszkiewicz

PhD awarded (date and institution):

June 14, 1977, Institute of History of Polish Academy of Sciences

Further academic qualifications:

Habilitation: 1984 (IH PAN)
Docent: 1986 (IH PAN)
Associate professor: 1999 (Warsaw University, Institute of History)
Full professorship: 2002 (Warsaw University, Institute of History)

Specialisation:

medieval history

Additional information

Participation in research projects:
1.
four-year grant (within the MASTER/MISTRZ programme, 2006 edition) funded by the Foundation for Polish Science (leader).
2. “Przeszłość w kulturze Polski średniowiecznej” [“The past in the culture of medieval Poland”], NPRH-funded.

Selected publications:

1. Takie sobie średniowieczne bajeczki, Kraków, 2013.
2. Podanie o Piaście i Popielu. Studium nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, 2nd edition (expanded), Warszawa, 2010.
3. Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, 2nd edition, Wrocław, 2002.
4.Bischof Alberich von Marsica und seine Reliquiengeschenke für Dietrich von Metz und Otto I”, Frühmittelalterliche Studien, 46 (2013), pp. 99–156.
5. “‘Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie’. Mechanizm fabularny ‘wizyty Saby u Salomona’ w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage de Charlemagne, Galien Restoré)”, in: Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, ed. A. Teterycz-Puzio, Słupsk, 2016, pp. 365–282.

Contact:

jrbanaszkiewicz@gmail.com