Researchers

Edward Opaliński

PhD awarded (date and institution):

July 14, 1978, Warsaw University, Institute of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 1995 (IH PAN)
Full professorship: 2009

Specialisation:

modern history

Additional information

Department/Section:
Department of Modern History

Participation in research projects:
1. “Społeczeństwo szlacheckie wobec państwa 1572-1668” [“Polish nobility and the state, 1572–1668”] as part of the project “Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII w.” [“Society and the state under the First Republic of Poland, 16th–18th centuries”], funded by IH PAN. Results published in the article “Społeczeństwo szlacheckie wobec Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie 1577–1668. Reakcja na spadek efektywności państwa”, in: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, ed. W. Kriegseisen, Warszawa, 2016, pp. 13–45.
2. Grant 501/87-PH-34, “Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów” [“The political values of the Polish–Lithuanian Commonwealth”], leader: Professor A. Nowicka-Jeżowa, 2013–2015. Results published in the article “Prawo i wolność w szlacheckim systemie wartości w drugiej połowie XVI i na początku XVII stulecia”, in: Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, ed. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa, 2017, pp. 242–263.

Selected publications:

1. Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III, Poznań, 1981.
2. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa, 1995.
3. Sejm srebrnego wieku 1587–1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa, 2001, pp. 268.
4. Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa, 2007, pp. 401.
5. “Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance”, in: Republicanism. A Shared European Heritage, vol. 1: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, eds. M. van Gelderen, Q. Skinner, Cambridge, 2002, pp. 147–166.
6. “Civic Culture of the Polish Nobility in the 16th and Early 17th Century”, in: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), part 1: Middle Ages and Early Modern Era, eds. H. Manikowska, J. Pánek, Warszawa–Praga, 2005, pp. 233–248.
7. “Zjazd rokoszowy w Jędrzejowie w roku 1607”, in: Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4–6 października 2006, eds. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków, 2010, pp. 221–236.
8. “Aktywność kobiet w życiu publicznym w czasach pierwszych Wazów”, in: Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, eds. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Warszawa, 2012, pp. 233–248.
9.Zjazd rokoszowywarszawski w październiku 1607 r.”, Kwartalnik Historyczny, 121 (2014), no. 3, pp. 521–539.
10. “Confederations and rokosz”, in: Fruehneuzeitliche Reiche in Europa. Das Heilige Reich und Polen-Litauen im Vergleich; Empires in Early Modern Europe. The Holy Empire and Poland-Lithuania in Comparision, eds. T. Gromelski et al., Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, vol. 32, Wiesbaden, 2016, pp. 105–118.

Contact:

e.opalinski@gmail.com