Researchers

Edmund Kizik

PhD awarded (date and institution):

July 7, 1992, University of Gdańsk, Institute of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 1998 (University of Gdańsk, Institute of History)
Professorship: 2005

Specialisation:

modern history, social history of culture, the history of Gdańsk and the Baltic region (16th–early 19th c.), culture and society in the Polish–German borderlands, history of daily life

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland

Participation in research projects:
1.
[leader] „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.” [“Gdańsk houses and their inhabitants from the late Middle Ages to the mid-19th century”], carried out in the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN, NCN-funded, no. 2013/09/B/HS3/00603, 2014–2018.
2. „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno-technicznych” [“An interdisciplinary study of 192 liturgical paramenta of Saint Mary’s Church in Gdańsk currently held in the National Museum of Gdańsk, with particular emphasis on technical issues”], carried out in the Academy of Fine Arts in Warsaw, NCN-funded, no. 2013/09/B/HS2/01197, leader: Professor Helena Hryszko, 2014–2018.
3. [leader] „Święto władzy. Ceremonie publiczne w wielkich miastach Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku” [“A celebration of power. Public ceremonies in the major cities of Royal Prussia in the 16th–18th centuries”], carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN, NCN-funded, no. 2015/17/B/HS3/00169, 2016–2019.
4. „Historia Gdańska” [“A History of Gdańsk”], vol. 6: 1945–1990, funded by IH PAN and the City of Gdańsk, carried out by the Section for the History of Gdańsk and the Maritime History of Poland of IH PAN and the Gdańsk branch the Institute of National Remembrance (co-ordinators: Edmund Kizik, Mirosław Golon), 2017–2022.
5. „Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIIII wieku” [“Social attitudes towards the Polish state, 16th–18th century”], leader: Professor Wojciech Kriegseisen.
6. „Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: historie paralelne 1939–2013. Transformacje historii i pamięci zbiorowej w Europie Środkowej” [“Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: parallel histories, 1939–2013. Transformations of history and collective memory in Central Europe”] (in preparation).
7. „Historiografia pruska XVI–XVIII w. Bibliografia rozumowana prac drukowanych” [“Prussian historiography, 16th–18th c. An annotated bibliography of printed works”], with Dr Marcin Grulkowski (in preparation).

Selected publications:

Source editions:
1.
[with R. Grześkowiak] Sowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla, Gdańsk, 2005, pp. 460.
2. [editor] Nicolausa Volckmara Viertzig Dialogi (1612). Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, Gdańsk, 2005, pp. 294.
3. [with Christofer Herrmann] “Chronik der Marienkirche in Danzig. Das ‘Historische Kirchen-Register’ von Eberhard Bötticher (1616)” [“Kronika Kościoła Mariackiego w Gdańsku. ‘Historisches Kirchen-Register’ Eberharda Böttichera (1616)”], Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 67 (2013), Köln–Weimar–Wien 2013, pp. 776.

Monographs and collective volumes:
1. Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII w. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej, Gdańsk, 1994.
2. [with C. Badstübner-Kizik] Polnische Forschungen zu Alltag und Materieller Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Eine Auswahlbibliographie, Medium Aevum Quotidianum, vol. 23, Krems, 1991.
3. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk, 1998.
4. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku, Gdańskie Studia z Dziejów Nowożytnych, vol. 1, Gdańsk, 2001.
5. [co-edited with E. Barylewska-Szymańska and W. Szymański] Gdańszczanin w Berlinie. Daniel Chodowiecki i kultura 2. połowy XVIII wieku w Europie Północnej. Materiały z sesji / Ein Danziger in Berlin. Daniel Chodowiecki und die Kultur Nordeuropas in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Dom Uphagena, 2 (2002).
6. [co-edited with J. Friedrich] Studia z historii sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor Katarzyny Cieślak, Gdańsk, 2003.
7. Ciech 1945–2005. Dzieje spółki, Gdańsk, 2005.
8. Die reglementierte Feier. Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse in der frühneuzeitlichen Hansestadt, Klio in Polen, vol. 10, Osnabrück, 2008.
9. [editor] Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 1, Gdańsk, 2009; part 2, Gdańsk–Warszawa, 2011; part 3, Gdańsk–Warszawa, 2015; part 4, Gdańsk–Warszawa, 2016.
10. [editor] Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Klasztor OO. Karmelitów w Gdańsku dnia 15 maja 2008 roku, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 4, Gdańsk, 2010.
11. [editor] Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku, Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 5, Gdańsk, 2012.
12. [editor] Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454–1772, Gdańsk, 2012.
13. [co-edited with G. Berendt] Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN, vol. 27, Gdańsk, 2012.
14. [co-edited with Tomasz Jurek] Historia Polski do 1572, Warszawa, 2013, pp. 781.
15. [co-edited with Hans-Jürgen Bömelburg] Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen 1500–1806, Deutsch-Polnische Geschichte, vol. 2: Frühe Neuzeit, Darmstadt, 2014, pp. 216.
16. [co-edited with S. Bykowska and P. Paluchowski] Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, vol. 9, Gdańsk, 2015.
17. [co-edited with C. Badstübner-Kizik] Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sybille Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, Berlin, 2016.
18. [co-edited with S. Kościelak] Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, vol. 1: Eseje, Gdańsk, 2017.

Selected articles (from 2015 onward):
1. “Die Anfänge der fotografischen Dokumentation von Kunstdenkmälern in Danzig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, in: Entdecken – Erforschen – Bewahren. Beiträge zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Festgabe für Sibylle Badstübner-Gröger zum 12. Oktober 2015, eds. C. Badstübner-Kizik, E. Kizik, Berlin, 2015, pp. 271–285.
2. “Ceny domów na gdańskim rynku nieruchomości w latach 1774–1792 w świetle rękopiśmiennej gazety ‘Danziger Monathliche Sammlung’”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 3, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 82–140.
3. [with E. Barylewska-Szymańska] “Domy Radziwiłłów w Gdańsku w opisach z 1736 i 1803 roku”, in: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, part 3, ed. E. Kizik, Gdańsk–Warszawa, 2015, pp. 141–161.
4. “Kary za łamanie ordynacji świątecznej w Gdańsku w XVIII wieku”, in: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa–Poznań, 2015, pp. 882–896.
5. “Katolickie budownictwo kościelne w rejencji gdańskiej w 2. połowie XIX i początkach XX wieku jako społeczny przejaw modernizacji”, in: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, ed. S. Wierzchosławski, Toruń, 2015, pp. 103–135.
6. “Rękopiśmienna gazeta ‘Danziger Monathliche Sammlung’ (1773–1792) – źródło do badań nad kulturą życia w Gdańsku u schyłku XVIII wieku”, Czasy Nowożytne, 28 (2015), pp. 129–144.
7. “Trzeci Ordynek. Z dziejów gdańskiej opozycji mieszczańskiej od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII w.”, in: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy w dniach 24 października 2014 r., 29–30 maja 2015 r., eds. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Gdańsk, 2015, pp. 67–80.
8. “Współpraca Izydora Gulgowskiego z gdańskim Kunstverein w 1909 r. U źródeł ceramiki nowokaszubskiej”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 3, pp. 495–510.
9. “Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Bottichera (1554–1617). Addenda et corrigenda”, Roczniki Historyczne, 81 (2015), pp. 201–208.
10. “Zapomniane, niedokończone dzieje Elbląga ‘Zuverlässige Nachricht von Elbing’ pióra Michaela Ch. Hanowa z lat 1758–1759”, Rocznik Elbląski, 26 (2015), pp. 93–110.
11. “Uwagi o ruchu naturalnym w parafii NMP w Gdańsku w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku”, in: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, ed. W. Zawadzki, Elbląg, 2016, pp. 59–74.
12. [with S. Kościelak] “Finansowanie Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku”, in: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, vol. 1: Eseje, eds. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk, 2017, pp. 268–291.
13. “Mennonites”, in: Under a common Sky. Ethnic Groups oft he Commonwealth of Poland and Lithuania, eds. M. Kopczyński, W. Tygielski, Warszawa–Nowy Jork, 2017, pp. 226–243.
14. “Pierwsza kaszubska wystawa ludoznawcza w Kościerzynie w 1911 roku. Początki pomorskiego wystawiennictwa etnograficznego”, Zapiski Historyczne, 82 (2017), no. 3, pp. 51–65.
15. “Prawo i administracja Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na terytorium wiejskim miasta w XVI–XVIII wieku”, in: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, vol. 1: Eseje, eds. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk, 2017, pp. 110–133.

Contact:

edmund.kizik@ug.gda.pl