Researchers

Daniel Boćkowski

PhD awarded (date and institution):

February 25, 1999, Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Further academic qualifications:

Habilitation: 7 December 2006 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

recent Polish and universal history, Polish–Soviet relations during WWII, Soviet repression, MENA (Middle East and North Africa region)

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Selected publications:

1. “‘Imperium dobroci’ – propaganda radziecka kontra rzeczywistość północno-wschodniej Polski w latach II wojny światowej”, in: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, ed. A. Nowak, Warszawa, 2010, pp. 483–495.
2. “Białystok w czasie II wojny światowej”, w: Historia Białegostoku, ed. A.C. Dobroński, Białystok, 2012, pp. 403–453.
3. “Urteilen im Zeichen von Hammer und Sichel. Die sowjetische Rechtsprechung in den besetzten Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik”, in: Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945, eds. J Böhler, S. Lehnstaedt, Osnabrück, 2012, pp. 33–44.
4. “Władze sowieckie a polscy komuniści na ziemiach zajętych po 17 września 1939 r. (na przykładzie obwodu białostockiego)”, in: Polska Partia Robotnicza – Gwardia Ludowa / Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945, eds. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów, 2013, pp. 33–40.
5. [with E. Rogalewska and J. Sadowska], Kres świata białostockich Żydów, Białystok, 2013, 132 pp.
6.Janusz Korczak, Aleksander Lewin and the Polish orphanage in Monetna in the Urals“, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 52 (2017) no. 3, Special Issue, pp. 127–136.

Contact:

daniel.bockowski@gmail.com