Researchers

Anna Landau-Czajka

PhD awarded (date and institution):

June 16, 1988, Warsaw University, Faculty of Sociology

Further academic qualifications:

Habilitation: 1999 (IH PAN)
Professorship: 2009

Specialisation:

social history, history of Polish-Jewish relations

Additional information

Department/Section:
Department of the Social History of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
“Społeczeństwo II Rzeczypospolitej”, 2010–2013.
2. “Sieć. Rozpad i nowy porządek”.
3. “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], NPRH-funded.

Selected publications:

1. W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Warszawa, 1998.
2. Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach szkolnych 1785–2000, Warszawa, 2002.
3. Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa, 2006.
4. Metamorfozy Społeczne 7. Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939, eds. K. Sierakowska, A. Landau-Czajka, Warszawa, 2013.
5. Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej, Warszawa, 2015.

Contact:

alandau@op.pl