Researchers

Anna Nowakowska-Wierzchoś

PhD awarded (date and institution):

December 2, 2014, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of women and gender; social history of Poland in the 20th century; archival research

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
2016–2017, “Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” [“Cultural transfer as a transdisciplinary element of research in intercultural relations: the case of the cultural influences of the Arabs on Poland’s cultural heritage”]. NPRH-funded (no. 2bH 15 0156 83), Institute of Oriental Studies, University of Warsaw, leader: Dr hab. Agata Nalborczyk.
2. 2016–2019, “Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na tle międzynarodowym” [“History of gender as a research topic: theoretical frameworks and research practices in Polish studies on women’s history. A comparative study”]. NCN-funded (no. 2015/17/B/HS3/00105). Faculty of History, University of Warsaw, leader: Dr Dobrochna Kałwa.
3. 2019–2023, “Patriotki jutra. Działania niepodległościowe, postawy obywatelskie i praca edukacyjna Polek we Lwowie (1863–1939) w świetle materiałów zebranych przez Muzeum Zasłużonych Polek we Lwowie oraz Ossolineum. Edycja i komentarz” [“Patriots of tomorrow. Independence activities, civic attitudes and educational work of Polish women in Lviv (1863–1939) in the light of materials collected by the Museum of Meritorious Polish Women in Lviv and the Ossolineum. Edition and commentary”]. NPRH-funded (no. 11H 18 0367 86), Institute of History, Polish Academy of Sciences, Leader: Dr Iwona Dadej.

Selected publications:

Books:
1. Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu, Kraków, 2009, pp. 140.

Research articles:
1.Sekcja Kobiet Prawników przy Lidze Kobiet Polskich i jej wkład w ‘doskonalenie systemu prawnego’ w Polsce (1959–1989)”, in: Nie tylko Partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944–1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, ed. Tadeusz Ruzikowski, Warszawa, 2017.
2. “‘Zamiast pilnować garnków mieszają się do polityki’. Udział polskich emigrantek we Francji w strajkach i protestach ekonomicznych w latach 1920–1950”, in: Kobiety niepokorne. Buntowniczki, reformatorki, rewolucjonistki, eds. Izabela Desperak and Inga Kuźma, Łódź, 2016, pp. 15–25.
3.Referendum w 1946 i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w propagandzie polskich ‘organizacji demokratycznych’ we Francji na przykładzie Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej”, in: Wybory i referenda w PRL, eds. Sebastian Ligarski and Michał Siedziako, Szczecin, 2014, pp. 413–426.
4. [source edition] “‘Praca polityczna’ Polskiej Partii Robotniczej – oddział we Francji w środowisku polskich emigrantek w 1946 r.”, Teki Archiwalne, 11 (2011), pp. 301–319.
5.Związek Kobiet Polskich imienia Marii Konopnickiej we Francji”, in: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. J. Łosowskiego, Lublin, 2011, pp. 509–529.
6. “Kazik and Kazia: A symbolic gender change in the midst of the fight for independence of Poland”, Interalia. A Journal of Queer Studies, 5 (2010).
7. [source edition] “Przysposobienie Wojskowe Kobiet w planach Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w trakcie przygotowań wojennych latem 1939 r.”, Teki Archiwalne, Seria nowa, vol. 10 (32), Warszawa, 2009, pp. 219–243.
8.Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość. W trosce o zachowanie w pamięci bohaterek”, in: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), eds. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, Warszawa, 2009, pp. 331–334.

Contact:

anowakowska@ihpan.edu.pl