Researchers

Andrzej Kamieński

PhD awarded (date and institution):

June 14, 1994, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 29 May 2003, IH PAN,
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

universal history of statehood, law and diplomacy, history of the political system and absolutism of Brandenburg Prussia from the 16th to the 18th century, Polish–German relations

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Participation in research projects:
1. „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego lata 1669–1695 oraz akta sejmikowe województwa bełskiego 1572–1772” [“Acts of the dietines of Poznań and Kalisz for the years 1669–1695 and of the dietine of Bełz for the years 1572–1772”], NPRH-funded collective project, 2012–2016.
2. „Historia Prus. Narodziny–mocarstwo–obumieranie (1500–1947), t. IV: Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947” projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN 2013/2016.
3. „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego lata 1632–1668” [“Acts of the dietines of Poznań and Kalisz for the years 1632–1668”], NPRH-funded collective project, 2013–2017 (extended to 31 December 2018).

Selected publications:

1. “Kto zerwał sejm warszawski w 1681 roku?”, Czasy Nowożytne, 30 (2017), pp. 87–108.
2. “Wpływy polityczne Brandenburgii-Prus na sejmiku średzkim za panowania Jana III Sobieskiego”, in: Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm, eds. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn, 2016, pp. 127–142.
3. “Sapegìŭ dačynennâh z Brandenburgam-Prusìâj u 1674–1696 gg”, ARCHE Pačatak, 3 (148) (2016), Rod Sapegŭ, pp. 8–37.
4. “Rola francuskich subsydiów w polityce zagranicznej Brandenburgii-Prus w latach 1679–1685/1686”, in: Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, eds. M. Markiewicz, R. Skowron, F. Wolański, Katowice, 2016, pp. 66–82.
5. “Działania dyplomacji brandenburskiej w Polsce podczas elekcji 1674 roku”, Wieki Stare i Nowe, 8 (13) (2015), pp. 28–45.
6. “Heinrich von Treitschke i Kazimierz Jarochowski. Dyskurs dziewiętnastowiecznych historyków o dziejach Prus, Austrii i Polski”, in: Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, eds. W. Łazuga, P. Paczos, Poznań, 2015, pp. 319–332.
7. “Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski. Dwugłos w sprawie Wielkiego Elektora i Kalksteina”, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1 (283) (2014), pp. 21–38.
8. “Rola kasztelanów w systemie obronnym Wielkopolski w XVI–XVIII wieku”, Czasy Nowożytne, 28 (2015), pp. 25–44.
9. “Kazimierz Jarochowski i jego galeria Hohenzollernów”, Czasy Nowożytne, 27 (2014), pp. 95–119.
10. Friedrich II. in der der polnischen Geschichtschreibung w Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische Reflexionen, ed. O. Kurilo, Berlin, 2013, pp. 269.
11. “Próby unifikacji ziemi lęborsko-bytowskiej z Koroną”, in: Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej, eds. T. Kempa, K. Mikulski, Toruń 2011, pp. 89–100.
12. Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), ed. B. Wachowiak, Poznań, 2010, pp. 1015.
13. Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań, 2002, pp. 415.
14. [with B. Wachowiak] Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), Poznań, 2001, pp. 713.

Contact:

kamienski1934@onet.pl