Researchers

Michał Raczkowski

MA awarded (date and institution):

April 24, 2014, Casimir the Great University in Bydgoszcz

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of the 20th century, regional history (with particular emphasis on East Kujawy), history of education

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Selected publications:

1. “O Autorze pamiętnika”, in: W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego W. Byszewskiego (1876–1963), ed. Krajewski, Rypin, 2013, pp. 5–15 [a biographical note on the author].
2. [co-author and editor] Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, eds. A. Iżycka, M. Raczkowski, Szczytno–Bydgoszcz–Rypin, 2013, pp. 133.
3. [co- editor and co-author] Gmina Choceń. Studia z przeszłości, eds. A. Ciechalski, M. Raczkowski, Choceń, 2014, pp. 263.
4. Szkoła Podstawowa w Szczytnie w latach 1892–2003, Szczytno, 2014, pp. 95.
5. [co-author and editor] Szkice z historii rodziny Pawlaków i Raczkowskich. Studia ofiarowane prof. Marianowi Pawlakowi, eds. A. Iżycka, M. Raczkowski, 2nd ed., Szczytno–Bydgoszcz–Rypin, 2015, pp. 141.
6. Trzeciak, Moje wspomnienia. Historia jednego życia rodem z Chocenia, ed. M. Raczkowski, Kołobrzeg–Choceń, 2016, pp. 149.
7. “O Autorze pamiętnika”, in: W służbie ludziom i Ojczyźnie. Pamiętnik Antoniego W. Byszewskiego (1876–1963), ed. Krajewski, 2nd ed., Brodnica, 2016, pp. 5–16 [a biographical note on the author].
8. [with J. Dygdała] “Marian Zdzisław Pawlak (1935–2016)”, Zapiski Historyczne. Poświęcone dziejom Pomorza i Krajów Bałtyckich, LXXXII (2017), no. 1, pp. 147–151.
9. [review] “Janusz Borkowski przedstawia z III cyklu: Polska prozą i wierszem malowana…, CIII (103): Obiekty kultu religijnego Kujaw. Chodecz, Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych ‘Krukowiak’, Osłonki 2016, pp. 181, il.”, Rocznik Dobrzyński, ed. M. Krajewski, X (2017), pp. 309–311.
10. “Feliks Brochocki h. Ossoria (1845–1929), Ziemianin, Powstaniec Styczniowy, Działacz Społeczny”, Wiadomości Ziemiańskie, 74 (2018), pp. 58–64.
11. W. Kuligowski, Z okruchów życia. Wspomnienia z lat 1918, 1939–1945, ed. and pref. M. Raczkowski, Brodnica, 2018, pp. XV, 71.

Contact:

mraczek16@gmail.com