Researchers

Adrianna Sznapik

PhD awarded (date and institution):

October 25, 2017, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Poland at the turn of the 20th century: cultural history, social history and history of ideas

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
[leader] “Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejskich” [“The debate on the idea of national culture and art on the Polish lands at the turn of the 20th century against the European background”], IH PAN, NCN-funded (PRELUDIUM, 2011/01/N/HS3/04609), 2011–2015.
2. [participant] “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], NPRH-funded (11H13013982); with the contribution entitled “Zakopane i zakopiańska elita artystyczno-intelektualna w czasie I wojny światowej – wojenne losy, poglądy i motywacje”.

Selected publications:

1. Tatrzańska Arkadia. Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od ok. 1880 do 1914 roku, Warszawa 2009.
2. [Review] “Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, Wrocław 2009“, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. XLVI (2011), pp. 275–284.
3. Polacy i polska sztuka na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900r. Pawilon Galicyjski, in: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, eds. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, pref. J. Maternicki, vol. 3, Rzeszów 2011, pp. 241–259.
4. [Review] Orlando Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa 2010“, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. XLVII (2012), pp. 382–393.
5.Pawilon polski na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 r. Realizacja koncepcji sztuki narodowej i jej odbiór społeczny. Dyskusja i kontrowersje na łamach prasy“, Metamorfozy społeczne: kultura i społeczeństwo II RP, eds. W. Mędrzecki, A. Zawiszewska, Warszawa 2012, pp. 425–441.
6. “Wyobrażenia na temat kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich przed I wojną światową”, in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej, ed. A. Nowak, Warszawa 2016, pp. 79–97.
7.Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki przed I wojną światową – próba działalności ponad zaborowej, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, vol. LI (2016), fasc. 2, pp. 5–29.
8.The Polish Society for the Preservation of Monuments of Culture and Art in Kraków before War World One – attempts of transpartition activities“, Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Special issue, vol. 51, no 2, pp. 5–29.

Contact:

adrianna-sznapik@wp.pl