Researchers

Patrycja Szwedo

MA awarded (date and institution):

July 25, 2016, Warsaw University, Institute of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

monarchy in the late Middle Ages, economic history, religious life, intellectual elites in the late Middle Ages

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
„Annual Fairs in Greater Poland from the Late Middle Ages to the Deluge (1385–1655)”, leader: Dr Anna Paulina Orłowska.

Selected publications:

1. “Sub banderio cruciatae – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny. Wizerunek władcy na podstawie Roczników Jana Długosza”, Średniowiecze Polskie i Powszechne, 19 (13), pp. 186–213.

Contact:

patrycja.szwedo@student.uw.edu.pl