Researchers

Witold Matwiejczyk

PhD awarded (date and institution):

June 18, 1997, Catholic University of Lublin, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 23 June 2010 (Catholic University of Lublin, Faculty of History)

Specialisation:

universal Polish history of the 19th and 20th centuries: state and Church administration in Prussia, the relations between the state and the Church in Germany, Polish–German relations

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. [leader] “Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871–1932” [“Secret political police in Prussia and the Polish minority, 1871–1932”], NCN-funded, no. 279197, affiliated with the learned society of the Catholic University of Lublin, July 2015– July 2018.
2. [participant] “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej” [“Ontological foundations for the construction of historical-geographical information systems”], NPRH-funded, no. 2b H15 0216 83, affiliated with IH PAN, May 2016–May 2019.

Selected publications:

Monographs:
1.
Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry, vol. 1: Rozwój organizacyjny a świadomość narodowa 1871–1894, Lublin, 1999, pp. 401.
2. Niemieccy katolicy w Poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871–1914, Lublin, 2009, pp. 431.

Articles:
1.
“Zwischen kirchlicher Integration und gesellschaftlicher Isolation: Polnische Katholiken im Ruhrgebiet von 1871 bis 1914”, in: Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, eds. D. Dahlmann, A. Kotowski, Z. Karpus, Essen, 2005, pp. 11–36, 2nd edition: Essen, 2006, pp. 11–46.
2. “Nation und Konfession in Großpolen zur Zeit des ‘Nationalitätenstreits’ (1871–1914). Bemerkungen zur deutsch- und polnischsprachigen Historiographie”, in: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien, ed. R. Bendel, Berlin, 2006, pp. 113–138.
3. “Niemiecka wspólnota katolicka w Poznaniu w XIX wieku jako problem badawczy”, in: Między Rzymem a Nowosybirskiem, eds. I. Wodzianowska, H. Łaszkiewicz, Lublin, 2012, pp. 127–148.
4. “Nastroje społeczne i postawy polityczne w Królestwie Polskim wobec okupacji niemieckiej i Aktu 5 listopada w świetle raportów urzędnika pruskiej policji politycznej”, Miscellanea Historico-Archivistica, 24 (2017), pp. 117–141.
5. “Deklaracja lojalności ks. Floriana Stablewskiego wobec władz pruskich z 26 X 1891 – Między ambicją, koniecznością i posłuszeństwem”, Roczniki Humanistyczne, 65 (2017), no. 2, pp. 83–113.
6. “Polskość od Wisły do Renu, czyli o misji duszpasterskiej ks. Franciszka Lissa”, in: Od Paryża do Irkucka… i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, eds. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin, 2017, pp. 267–319.

Co-edited volumes:
1.
Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945, eds. J. Kłoczowski, E. Mühle, W. Matwiejczyk, Lublin–Marburg, 2000, pp. 250.
2. Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, eds. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin, 2001, pp. 679.
3. Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, eds. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek, Lublin, 2004, pp. 710.

Contact:

matwito@kul.lublin.pl