Researchers

Piotr Okniński

PhD awarded (date and institution):

May 25, 2016, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

medieval history, history of cities and citydwellers in central Europe, history of historiography, methodology of history

Additional information

Department/Section:
Department of Medieval Studies

Participation in research projects:
“Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” [“The past in the culture of medieval Poland”], NPRH-funded, no. 0038/NPRH3/H11/82/2014, 2014–2017, leader: Professor Jacek Banaszkiewicz.

Selected publications:

1. “Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława”, Biuletyn Historii Sztuki, 77 (2015), no. 2, pp. 223–239.
2.Uwagi do dyskusji nad najstarszą pieczęcią Krakowa z XIII w.”, Studia Źródłoznawcze, 53 (2015), pp. 163–167.
3. “Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława”, in: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, ed. Marek Walczak, vol. 2, Kraków, 2016, pp. 257–362.
4. “Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII–XIV wieku”, Roczniki Historyczne, 82 (2016), pp. 79–106.
5. “Uwarunkowania początków rozwoju polskich kancelarii miejskich na przykładzie Krakowa (do 1312 r.)”, in: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, eds. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa, 2017, pp. 27–45.
6. “Forming the Spatial and Institutional Framework of a Communal Town in Medieval Lublin (13th and 14th Centuries)”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, 72 (2017), p. 81–94.
7. “Oficjalna przeszłość miasta”, in: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, vol. 2, ed. H. Manikowska, Warszawa, 2018, pp. 177–201.
8. [Co-operation on:] H. Manikowska, “Przeszłość osobista i tożsamość wspólnotowa. Formy i treści memorii w późnym średniowieczu”, in: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, vol. 2, ed. H. Manikowska, Warszawa, 2018, pp. 271–332.

Contact:

p.okninski89@gmail.com