Researchers

Urszula Zachara-Związek

MA awarded (date and institution):

September 2, 2013, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of medieval Poland, the culture of early modern courts, Latin lexicography

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Selected publications:

1. 6 lemmas in: Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, vol. 8, fasc. 9 (71), ed. M. Rzepiela, Kraków, 2012.
2. 6 lemmas in: Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, vol. 8, fasc. 10 (72), ed. M. Rzepiela, Kraków, 2012.
3. [Review] “Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011”, Archeion, CXIV (2013), pp. 381–385.
4. “Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w II połowie XV wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 1, pp. 29–40.
5. co-editor of 57 tax registers from the 16th-century Kalisz voivodeship, Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, no. 2, ed. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie (access: 1.06.2017).
6. co-editor of 30 tax registers from the 16th-century Poznań voivodeship, Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, no. 3, ed. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie (access: 1.06.2017).
7. “Dwór królowej jako locus scribendi. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania na przykładzie korespondencji Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem”, in: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, eds. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa, 2017, pp. 171–182.

Contact:

uzwiazek@ihpan.edu.pl