Researchers

Aliaksandr Laneuski

PhD awarded (date and institution):

June 27, 2014, Jagiellonian University

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of anarchism in Eastern Europe in the 20th century, the issue of memory in the anarchist movement, the 1905 Revolution, recent socio-political history of Belarus

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. “Historie i pamięci imperiów w Europie Wschodniej. Studia porównawcze” [“The histories and memories of empires in Eastern Europe. Comparative studies”], scholarship of the MASTER/MISTRZ programme of the Foundation for Polish Science (grant recipient: Professor Andrzej Nowak).
2. NCN-funded post-doctoral fellowship (Fuga 4), the project entitled “Rewolucja 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny” [“The 1905 revolution in the Grodno governorate. Ideological background and practical implementation”], carried out in IH PAN, 2015–2017.

Selected publications:

1.Augustyn Wróblewski – krakowski anarchista i ‘adwokat umarłych’”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 45 (2010), pp. 277–297.
2. “‘Dążność do opanowania ruchu’ Anarchiści lat 80. w świetle dokumentów z archiwów IPN”, in: Studia z dziejów polskiego anarchizmu, eds. E. Krasucki, M. Przyborowski, R. Skrycki, Szczecin, 2011, pp. 248–262.
3. “Места памяти анархистов”, in: Анархизм: От теории к движению, от движения к обществу (Прямухинские чтения – 2012., с. Прямухино, 14–15 июля 2012 г.), eds. С.Г. Корнилов, А.М. Корнилова, П.В. Рябов, И.С. Сидоров, С.И. Сидоров, Moskwa, 2013, pp. 26–55.
4. “Ад пратэсту да супраціву: вакол ‘справы беларускіх анархістаў’”, Палітычная Cфера, 1 (20) (2013), pp. 99–122.
5. [Review] “Waldemar Potkański, Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Warszawa 2014, Wydawnictwo DiG, pp. 568”, Dzieje Najnowsze, 3 (2014), pp. 245–253.
6.Wizerunek anarchistów i anarchii na łamach ‘Robotnika’ i ‘Naprzodu’ (1892–1927)”, Dzieje Najnowsze, 4 (2014), pp. 3–29.
7. “Рэспубліка Беларусь на старонках польскага выдання ‘Gazeta Wyborcza’. Выбраныя аспекты за 1994, 2001, 2006, 2011 гады”, Трэці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы, 3 (2014), pp. 77–81.
8. “Михаил Александрович Бакунин в памяти и сознании современных польских анархистов”, in: Прямухинские чтения 2014 года. Человек из трех столетий, eds. С.Г. Корнилов, А.М. Корнилова, П.В. Рябов, И.С. Сидоров, С.И. Сидоров, М.А. Цовма, Moskwa, 2015, pp. 81–99.
9. “‘Помнить – значит бороться!’. Uwagi na marginesie pamięci anarchistów”, in: Pamięć imperiów w Europie Wschodniej – teoretyczne konteksty i porównania, eds. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków, 2015, pp. 103–125.
10. “O czym pamięta Białoruś? Katalog białoruskiej pamięci”, in: Pamięć imperiów w Europie Wschodniej – teoretyczne konteksty i porównania, eds. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków, 2015, pp. 247–280.
11. “РэвалюцыйнытэрарызмўГродненапачатку XX стагоддзянапрыкладзеБаявойарганізацыіПольскайсацыялістычнайпартыі”, Białoruskie Zeszyty Historyczne, 44 (2015), pp. 133–152.
12. “Анархісnы-тэрарысты ў Гродзенскай губерні на пачатку XX ст.”, Горад Святога Губерта, 10, Выпуск, 2016, pp. 89–110.
13. “‘Najwierniejsza z wiernych’ – życie i poglądy Izy Zielińskiej (1863–1934)”, in: Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, ed. R. Skrycki, Szczecin, 2016, pp. 169–201.
14. [Review] “Савченко Виктор, АнархістськийрухвОдесі (1903–1916 рр.); Одеса: Друкарськийдім, 2014, pp. 308”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 51 (2016), pp. 224–231.
15. [Review] “Гісторыя палітычнай неэфектыўнасці: польскі погляд на беларускую апазіцыю (Arkadiusz Czwołek, Opozycja polityczna na Białorusi (1989–2010), Gdańsk, 2013, Studio VP, 896 pp.)”, Беларускі Гістарычны Агляд, 23 (2016), pp. 288–310.
16. “Атриса второго плана: память о революции 1905–1907 гг. в Польше”, in: 80 лет Великой Испанской Революции: память, люди, уроки (Прямухинские чтения – 2016), ed. С.Г. Корнилов, Moskwa, 2017, pp. 189–215.

Contact:

alexandr.iwanowicz@gmail.com