Researchers

Tomasz Łaszkiewicz

PhD awarded (date and institution):

September 12, 2000, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Further academic qualifications:

Habilitation: 29 September 2014 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 1 June 2016

Specialisation:

political and social history of the 20th century

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Participation in research projects:
„Życie codzienne na ziemiach Pomorza Nadwiślańskiego w I połowie XX stulecia – procesy modernizacji i zmiany warunków materialnych” [“Daily life in Eastern Pomerania in the first half of the 20th century: modernisation processes and changes in material conditions”], NCN-funded, participant, 2009–2012.

Selected publications:

1. Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z żoną (1904–1913), ed. T. Łaszkiewicz, Inowrocław, 2015, pp. 262.
2. “Rolnictwo w województwie pomorskim w okresie międzywojennym”, in: Historia Pomorza, vol. 5: (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, part 1: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, eds. Sz. Wierzchosławski, P. Olstowski, Toruń, 2015, pp. 294–332.
3. “Ziemiańscy egzulanci kresowi na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej”, Zapiski Historyczne, 80 (2015), no. 3, pp. 257–271.
4. Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń, 2013, pp. 486.
5. “Zbytkowne hobby ziemian czy racjonalna gospodarka? Łowiectwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego”, Zapiski Historyczne, 78 (2013), no. 2, pp. 39–58.
6. “Obraz służby dworskiej w korespondencji rodzeństwa Zamoyskich z Różanki w pierwszej dekadzie II Rzeczypospolitej”, in: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, ed. H. Łaszkiewicz, Lublin, 2012, pp. 489–504.
7. “Przeobrażenia społeczno-gospodarcze ziemiaństwa pomorskiego po pierwszej wojnie światowej na przykładzie rodziny Sikorskich z Wielkich Chełmów”, Zapiski Historyczne, 73 (2008), no. 4, pp. 47–66.
8. “Świadomość regionalna Niemców na Kujawach w XX wieku”, in: Kujawy. Tradycja – tożsamość – świadomość, ed. T. Łaszkiewicz, Inowrocław, 2008, pp. 29–39.
9. “Ziemiaństwo niemieckie na Kujawach Zachodnich w okresie międzywojennym”, Ziemia Kujawska, 15 (2002), pp. 47–90.

Contact:

tomasz.laszkiewicz@interia.pl