Researchers

Tomasz Latos

PhD awarded (date and institution):

June 25, 2003, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

biographical writing, political history of Poland in the 19th and 20th centuries, history of Cracow in the 19th and 20th centuries

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the 19th and 20th Centuries

Selected publications:

1. “O postaciach legendarnych i demitologizacji w Polskim Słowniku Biograficznym”, in: Metodické problémy moderní biografistyki, Praha, 2010.
2. “Origins and Development of NSZZ ‘Solidarność’”, in: Towards Freedom. Ideas of “Solidarity” in Comparison with the Thought of the Indian National Congress, Kraków–New Delhi, 2011.
3. “Ideas of the social movement ‘Solidarność’”, in: Towards Freedom. Ideas of “Solidarity” in Comparison with the Thought of the Indian National Congress, Kraków–New Delhi, 2011.
4. “Redaktora Ludwika Gumplowicza potyczki z krakowską C.K. Prokuratorią Państwa (1869–1871). Przyczynek do dziejów cenzury w Galicji autonomicznej”, Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 17 (2011).
5. “Szewczyk Artur (1905–1973)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 48, fasc. 197, Warszawa–Kraków, 2012.
6. “Szlejen (Schleyen) Mieczysław (1905–1955)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 48, fasc. 198, Warszawa–Kraków, 2012.
7. “Szleyen (właśc. Schleyen) Adolf Włodzimierz (1868–1926)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 48, z. 198, Warszawa–Kraków, 2012.
8. “Szmurło Prosper (1879–1942?)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 48, fasc. 198, Warszawa–Kraków, 2012.
9. “Szostakowski (Dunin-Szostakowski) Leon (1850–1904)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 48, fasc. 199, Warszawa–Kraków, 2013.
10. “Szponder Andrzej (1856–1945)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 49, fasc. 200, Warszawa–Kraków, 2013.
11. “Szubert Wacław Stefan (1912–1994)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 49, fasc. 200, Warszawa–Kraków, 2013.
12. “Uczestnicy strajków szkolnych 1905 r. w Królestwie Polskim. Próba charakterystyki zbiorowości na podstawie życiorysów ‘Polskiego Słownika Biograficznego’”, in: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, eds. R. Skrzyniarz et al., Lublin, 2014.
13. “Szwedowski Stefan (1891–1973)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 49, fasc. 202, Warszawa–Kraków, 2014.
14. “Szymanowski Genadiusz (1891–1981)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 204, Warszawa–Kraków, 2014.
14. “Szymanowski Michał Alfred (1830–1889)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 204, Warszawa–Kraków, 2014.
15. “Szymański Franciszek (1888–1924)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 205, Warszawa–Kraków, 2015.
16. “Szymański Stanisław (1874–1938)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 205, Warszawa–Kraków, 2015.
17. “Szymański Wacław (1892–1975)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 205, Warszawa–Kraków, 2015.
18. “Szymoński Zdzisław (1904–1978)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 205, Warszawa–Kraków, 2015.
19. “Szyszko (Szyszka) Michał (1912–1946)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 206, Warszawa–Kraków, 2015.
20. “Śliwicki Daniel (1872–1921)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 207, Warszawa–Kraków, 2015.
21. “Śliwiński Bernard Stanisław (1883–1941)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 207, Warszawa–Kraków, 2015.
22. “Śliwiński Hipolit (1866–1932)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 50, fasc. 207, Warszawa–Kraków, 2015.
23. “Świątkowski Henryk (1896–1970)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 209, Warszawa–Kraków, 2016.
24. “Świda Adolf (1855–1920)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 209, Warszawa–Kraków, 2016.
25. “Świecki Tadeusz (1880–1945)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 209, Warszawa–Kraków, 2016.
26. “Świeżyński (Świerzyński) Józef (1868–1948)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 210, Warszawa–Kraków, 2017.
27. “Święcicki Maciej (1913–1971)”, Polski Słownik Biograficzny, vol. 51, fasc. 210, Warszawa–Kraków, 2017.

Contact:

latos@ih.pan.krakow.pl