Researchers

Tomasz Krzemiński

PhD awarded (date and institution):

March 22, 2007, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 26 April 2018 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 1 December 2018

Specialisation:

social history of the 19th and 20th centuries, political history of the western lands of Poland, history of daily life, social modernisation in the 19th and 20th centuries, history of the press in Pomerania

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Selected publications:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa, 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń, 2008.
3. “Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku”, Zapiski Historyczne, vol. 80 (2015), fasc. 3, pp. 222–242.
4. “Od stoków Kaukazu do Weichselmünde – niedole czerkieskich najemników w Prusach około połowy XIX wieku”, Czasy Nowożytne, vol. 28 (2015), pp. 145–162.
5. “K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej”, Zapiski Historyczne, vol. 79 (2014), fasc. 2, pp. 55–72.
6. “Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge)”, Zapiski Historyczne, vol. 78 (2013), fasc. 4, pp. 40–54.
7. “Postawa księcia Zdzisława Lubomirskiego wobec koncepcji współpracy z państwami centralnymi nad budową zrębów państwowości polskiej w 1916 roku”, in: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, eds. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń, 2017, pp. 59–77.

Contact:

tomasz_krzeminski@interia.pl