Researchers

Roman Michałowski

PhD awarded (date and institution):

June 1, 1979, Warsaw University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 20 June 1990 (Warsaw University, Faculty of History)
Professorship: 7 June 2006

Specialisation:

medieval history

Additional information

Department/Section:
Department of Medieval Studies

Other:
editor-in-chief of Kwartalnik Historyczny since 2010

Participation in research projects:
[participant] “Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” [“The past in the culture of medieval Poland”], NPRH-funded, no. 0038/NPRH3/H11/82/2014.

Selected publications:

1. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa, 2009.
2.Christianization of the Piast Monarchy in the 10th–11th Centuries”, Acta Poloniae Historica, 101 (2010), pp. 5–35.
3.Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu”, in: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, ed. W. Brojer, Warszawa, 2013, pp. 29–57.
4.Święty Wojciech – biskup reformator w Europie X wieku”, in: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Z. Dalewski, Warszawa, 2014, pp. 169–210.
5. “Duszpasterstwo, duchowość i eklezjologia. Działalność biskupa Wojciecha w Pradze na tle hagiografii ottońskiej”, Przegląd Historyczny, 106 (2015), no. 2, pp. 216–248.
6. “The Historical Context of the Discoveries at Bodzia”, in: A Late Viking Age Elite Cemetery in Central Poland, ed. A. Buko, Leiden–Boston, 2015, pp. 34–44.
7. “Jakie są źródła skuteczności misjonarza? Stanowisko świętego Liudgera”, in: Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, eds. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa, 2016, pp. 35–48.
8. “Czym się różni poganin od chrześcijanina? Kilka uwag na marginesie eposu Ermolda Czarnego”, in: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, eds. S. Gawlas, P. Żmudzki, Warszawa, 2017, pp. 393–406.

Contact:

pantarei1949@gmail.com