Researchers

Robert Kasperski

PhD awarded (date and institution):

March 10, 2011, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 14 February 2019, IH PAN

Specialisation:

universal history of the early Middle Ages, history of historiography, narratology, the ethnicities of barbarian peoples

Additional information

Department/Section:
Department of Medieval Studies

Participation in research projects:
1.
„Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu” [“The eastern border of Western civilisation in the Middle Ages”].
2. „Visigothic Symposium 4”, 2018–2019: „Manuscripts and Editions”.

Selected publications:

1. Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI–VII w.), Warszawa, 2017.
2. Frankowie i Obodryci: tworzenie ‘plemion’ i ‘królów’ na słowiańskim Połabiu w IX wieku”, in: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Z. Dalewski, Warszawa, 2014, pp. 55–113.
3.Too Civilized to Revert to Savages? A Study Concerning a Debate about the Goths between Procopius and Jordanes, The Mediaeval Journal, 5 (2) (2015), pp. 31–51.
4. “Ethnicity, Ethnogenesis, and the Vandals: Some Remarks on a Theory of Emergence of the Barbarian gens”, Acta Poloniae Historica, 112 (2015), pp. 201–242.
5.Czy Brukterowie mogli w roku 451 brać udział w wyprawie huńskiego władcy Attyli na Galię?”, Nowy Filomata, 20 (2016), no. 2, pp. 206–217.
6.Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, ‘Historia Langobardorum’, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, ‘De Bellis’, VI, 14)”, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 55 (2017), pp. 11–25.
7. [Review] “Helmut Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550–850, Cambridge 2015, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series, pp. xiv, 51”, Kwartalnik Historyczny, 124 (2017), no. 2, pp. 347–351.
8. The Visigothic King Gesalic, Isidore’s Historia Gothorum and the Goths’ Wars against the Franks and the Burgundians in the Years 507–514”, Kwartalnik Historyczny, 124 (2017), English Edition, no. 1, pp. 7–37.
9. “Propaganda im Dienste Theoderichs des Großen. Die dynastische Tradition der Amaler in der ‚Historia Gothorum‘ Cassiodors”, Frühmittelalterliche Studien”, 52 (1), 2018, pp. 13–42.
10. “O legio mesaburiorum i innych grupach wojowników uwag kilka“, in: Księga o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej, ed. Halina Manikowska, Warszawa, 2018, pp. 137–160.
11. “Jordanes versus Procopius of Caesarea: Considerations concerning a certain historiographical Debate on ‘How to solve the Problem of the Goths'”, Viator: Medieval and Renaissance Studies, 49 (1), 2018, pp. 1–23.

Contact:

robertkasperski@gmail.com