Researchers

Wiesława Duży

PhD awarded (date and institution):

September 17, 2013, Toruń

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of the 18th and19th centuries, social history, history of old age and ageing

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1.
[participant and secretary] „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku” [“Social and cultural circumstances of education in the Poland of the 16th–18th centuries”], NPRH-funded, no. 2bH15012283, affiliated with the Polish Historical Society, leader: Dr hab. Kazimierz Puchowski, 2016–2019.
2. [participant] „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“The Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, no. 1aH15037383, affiliated with IH PAN; leader: Dr hab. Marek Słoń; 2015–2020.
3. [participant] „Opracowanie jednostek archiwalnych z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu” [“Archival research in the Pavel Dobrokhotov collection of the Institute of History of the Russian Academy of Sciences in Sankt Petersburg”], MNiSW-funded, no. 667/P-DUN/2014, affiliated with Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2015.
4. [leader] „A body in a Central- and Eastern European iconography from 15th till 18th century with the historical context”, funded by the Visegrad Fund, 2015 (qualified for funding, not implemented).
5. [participant] the project of Polish Historical Mission in Würzburg, the Polish-German Foundation for Science and the State Chancellery of Bavaria „Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek) / Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)”; leaders: Roman Czaja, Helmut Flachenecker, Stanisław Roszak, Janusz Mandecki, 2013.
6. [participant] the project “Jablonski-Forschungsstelle”, affiliated with the Institute of History of the University of Stuttgart, leader: Joachim Bahlcke, partner institutions: Deutsche Comenius-Gesellschaft e. V., Berlin, Evangelische Brüderunität (Herrnhuter Brüdergemeine), Herrnhut, Leibniz-Edition-Arbeitsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Potsdam, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, Historisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bratislava, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2007–2008.

Selected publications:

Monographs:
1. Pamiętnikarze polscy przełomu XVIII I XIX wieku wobec starości, Opava, 2016, pp. 279.
2. Bernard O’Connor, History of Poland, ed. P. Hanczewski, trans. W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pękacka-Falkowska, Warszawa, 2012, pp. 680.

Articles in collective volumes:
1. “‘I know nothing because of my weakness’. A comparative analysis of Polish letters and memoirs (1845–1862)”, Aging in Slavic Literatures (‘Aging Studies’ series), [transcript, in print].
2. “Wspomnienia o zmarłych rodzicach w wybranych zapiskach pamiętnikarskich z przełomu XVIII i XIX wieku”, in: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, eds. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz, 2015, pp. 271–280.
3. “Statistical data regarding the situation of elderly people in the databases of the Central Statistical Office – an outline of the issue”, in: Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, eds. S. Grotowska, I. Taranowicz, Wrocław, 2014, pp. 181–186.
4. “Authors of Polish Memoirs from the End of 18th and the Beginning of 19th Centuries about an Old Age. Functions of Memoires”, in: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), vol. 1, eds. R. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S.S. Roszak, J. Tandecki, Toruń, 2014, pp. 349–365.
5. [with W. Gierańczyk], “Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK)”, in: Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, eds. A. Podgórski, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, vol. 2, Łódź–Toruń, 2012, pp. 113–134.
6. “Wprowadzenie do historii sztuki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, in: Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ed. J. Hochleitner, Elbląg, 2010, pp. 109–128.
7. “Seniorzy na toruńskim rynku dóbr i usług. Studium socjologiczne”, in: Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, eds. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź, 2010, pp. 34–49.

Articles published in journals:
1. [with W. Gierańczyk], “Absolwenci kujawsko-pomorskich szkół wyższych – kadry dla regionalnej gospodarki?”, Studia i Analizy Europejskie, 10 (2012), no. 2, pp. 125–136.
2. “O tym, jak szata zdobi człowieka, nadając formę nagiej treści, czyli kilka egzemplów na marginesie teorii cywilizacji Norberta Eliasa”, Studenckie Zapiski Historyczne, 5 (2010), pp. 27–40.
3. “Pamiętnik Marcjanny Fornalskiej. Przyczynek do badań nad kulturą ubóstwa”, Kultura i Edukacja, 2009, vol. 3 (72), pp. 81–103.

Reviews:
1. “D. Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice 2009”, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 13 (2009), pp. 206–210.

Other:
1. Rody szlacheckie na terenie Lokalnej Grupy Działania ‘Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego’, Mogilno, 2014.
2. [analytical commentary] in: Emerytury i renty w 2009 roku, series: Opracowania i analizy statystyczne, Warszawa, 2011.

Contact:

wieslawa_duzy@umk.pl; wieslawa.duzy@gmail.com