Researchers

Patrycja Wiencierz

MA awarded (date and institution):

June 30, 2016, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

social history of the Middle Ages, history of cities and citydwellers, history of the late Middle Ages

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Lesser Poland

Participation in research projects:
1.
Doctoral dissertation on the genealogy of Cracow’s patrician families in the Middle Ages.
2. “Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” [“The historical-geographical dictionary of the Polish lands in the Middle Ages”], NPRH-funded, no. 1aH 15 0197 83, 2016–in progress.

Selected publications:

1. “Iudicium advocati Cracoviensis. Jerzego Arnsberga księga sądowa z lat 1442–1443”, in: Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii, eds. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków, 2014.
2. “Iuramentum na inaugurację władzy w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa”, Czasopismo Prawno-Historyczne [in press].

Contact:

patrycjawiencierz@ymail.com