Researchers

Patrycja Gąsiorowska

PhD awarded (date and institution):

November 18, 2011, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

medieval history, history of the Church, women’s religious orders

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the Medieval and Modern Periods

Selected publications:

1. “Franciszkanizm i franciszkanie w życiu św. Jadwigi Śląskiej”, Studia Salvatoriana Polonica, 11 (2017), pp. 30–47.
2. “Poverty and Mercy in the Lives of Women Saints in the Middle Ages”, in: The Wealth of Poverty. Holy Polish and Hungarian Women in the Middle Ages, Kraków, 2016, pp. 15–21.
3. Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków, 2015.
4. “Klaryski krakowskie a powstanie kościuszkowskie 1794 r.”, Hereditas Monasteriorum, 1 (2012), pp. 73–79.
5. “Kuchnia i infirmeria w klasztorze klarysek krakowskich do końca XVIII w.”, in: ‘Sanctimoniales’. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), eds. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń, 2010, pp. 394–406.
6. “Początki klasztoru św. Agnieszki (bernardynek) w Krakowie. Rekonesans badawczy”, in: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, eds. A. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Kraków, 2008, pp. 113–130.
7. El culto de Santa Isabel de Hungaria entre las duquesas y las reinas polacas desde el siglo XIII hasta comienzos del siglo XV. Verdad y vida. Revista franciscana de pensamiento, vol. 65, no. 250, Separata, Madryt, 2007, pp. 625–640.

Contact:

pa8ta@poczta.onet.pl; gasiorowska@ih.pan.krakow.pl