Researchers

Natalia Jarska

PhD awarded (date and institution):

February 20, 2014, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of women and gender, social history of Poland after 1945

Additional information

Department/Section:
Department of the Social History of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [leader] „Kobiety i mężczyźni w małżeństwie w Polsce w latach 1939–1980” [“Women and men in marriage in Poland in 1939–1980”], NCN-funded, 2017–2019.
2. [participant] “Intimate life during state socialism in comparative perspective”, leader: Kateřina Lišková, funded by the Czech Science Foundation, 2017–2018.

Selected publications:

1. Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Warszawa, 2015.
2. “The Periphery Revisited: Polish Post-war Historiography on the Working Class and the New Global Labour History”, European Review of History (dossier: Labour Histories Revisited), 25 (2018).
3. “Rural Women, Gender Ideologies, and Industrialization in State Socialism. The Case of a Polish Factory in the 1950s”, Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, 8 (2015).
4. “Frauen in den kommunistischen Parteien PPR/PZPR – die Paradoxe der Frauenpolitik 1945–1960”, Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung, 2015.
5. “Kobiety w elitach centralnych i lokalnych PPR i PZPR w latach 1944–1956”, in: Elity komunistyczne w Polsce, eds. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa, 2015.
6.Gender and labour in post-war communist Poland. Female unemployment 1945–70”, Acta Poloniae Historica, 110 (2014).
7. Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce 1944–1989 – na tle porównawczym, eds. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa, 2014.
8.Wzorce obyczajowe na łamach prasy kobiecej w Polsce i Hiszpanii – na przykładzie ‘Marisol’ i ‘Kobiety i Życia’ z lat 1955–1956”, Polska 1944/45–1989, 10 (2011).
9.Idealne kobiety’ Ideologia i działalność Sekcji Kobiecej Falangi, Hiszpania 1934–1950, Lublin, 2011.
10.Obchody Dnia Kobiet w Polsce Ludowej 1945–1989”, Dzieje Najnowsze, 4 (2010).
11. “Ideologia Sekcji Kobiecej Falangi”, Przegląd Historyczny, 100 (2009), fasc. 1.

Contact:

njarska@ihpan.edu.pl