Researchers

Monika Jusupović

PhD awarded (date and institution):

November 7, 2011, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

political history of Poland in the 18th century, source editing

Additional information

Department/Section:
Department of Source Criticism and Editing

Participation in research projects:
„Edycja akt sejmiku kowieńskiego 1733–1795” [“Edition of the acts of the dietine [sejmik] of Kaunas [Kowno] 1733–1795”], leader, NCN-funded.

Selected publications:

1. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, vol. 1, eds. A. Danilczyk, M. Jusupović, Warszawa 2016, pp. 245.
2. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, vol. 2, eds. M. Jusupović, A. Danilczyk, Warszawa, 2016, pp. 270.
3. Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Warszawa, 2014, pp. 488.
4. “Bajorų identifikavimo problemos sprendimas remiantis Jozuapų ir Simonų Zabielų pavyzdžiu”, Lietuvos istorijos metraštis, 1 (2011), pp. 19–32.
5. “Palityčnyâ vaganni šlâhty Wâlikaga Knâstwa Litoŭskaga ŭ čas Aŭgusta III i Stanislava Aŭgusta Panâtoŭskaga na prykładze dzejnasci rodu Mâdekszaŭ”, Arche, 6 (105) (2011), pp. 142–158.
6.Działalność Adama Kazimierza Czartoryskiego na początku Sejmu Czteroletniego”, Kwartalnik Historyczny, 116 (2009), no. 3, pp. 43–72.

Contact:

monika.jusupovic@gmail.com