Researchers

Michał Schmidt

MA awarded (date and institution):

June 14, 2013, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

the late Middle Ages, history of cities, economic history

Additional information

Department/Section:
Section for the Historical-Geographical Dictionary of Lesser Poland

Participation in research projects:
“Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV–XV w.” [“City and land acts of the Cracow and Sandomierz voivodeships. A critical edition of the judicial records of the 14th and 15th centuries”], NPRH-funded, no. 11H13022582, participant since 2014.

Selected publications:

1. Sądownictwo cechów krakowskich w średniowieczu w świetle ksiąg cechowych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 142 (2015), no. 1, pp. 61–77.
2. [with M. Starzyński] “Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejów społeczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63 (2015), no. 1, pp. 15–27.
3. [with M. Król] “Krakowskie libri iuris civilis z lat 1392–1800 na tle zachowanych rejestrów przyjęć do prawa miejskiego w Polsce i wybranych ośrodkach europejskich”, Krakowski Rocznik Archiwalny, 21 (2015), pp. 19–52.

Contact:

michal.schmidt@outlook.com