Researchers

Michał Gochna

MA awarded (date and institution):

October 30, 2012, University of Warsaw

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of modern Poland, history of treasury, historical geography, digital history

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas
Department of Modern History (PhD Student)

Participation in research projects:
1.
[leader] “Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587–1593” [“An electronic edition of the judicial records of Kalisz county for the years 1587–1593”], IH PAN, NCN-funded, no. 2014/13/N/HS3/04421, 2015–.
2. [participant] „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], IH PAN, leader: Marek Słoń, NPRH-funded, no. 1aH 15 0373 83, 2015–.
3. [participant] “Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century ”], IH PAN, leader: Marek Słoń, NPRH-funded, no. 11H 11 004080, 2012–2017.
4. [participant] “A Historical Atlas of Poland in the second half of 16th century”, IH PAN, leader: Marek Słoń, NPRH-funded, no. 31H 11 0088 80, 2012–2013.
5. [participant] „Źródła do dziejów dawnego Mazowsza. Baza danych i interaktywny atlas historyczny” [“Sources for the study of early Masovia. Databases and an interactive historical atlas”], Centrum GeoHistorii (http://geohistoria.pl/projekty/mazowsze/), IH PAN and Towarzystwo Miłośników Historii; leader: Anna Salina; no. 800/DWB/P/2010, 2012.

Selected publications:

1. ‘Porządki jako największe i najlepsze’. Bogusław Radziwiłł w dziejach Węgrowa 1640–1664 – rola magnata w funkcjonowaniu miasta prywatnego, Węgrów, 2016.
2. Polish Nobility Seals in the ‘recognitiones‘ of the Kalisz district in 1591. The perspective of an Edition, in: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, eds. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń, 2016, pp. 103–108.
3. M. Gochna et al., “Zasady edycji”, in: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 3 (2015): “Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.”, ed. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=instrukcja_wydawnicza_pzn, access: 09.10.2017.; also in: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2 (2015), “Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.”, ed. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=instrukcja_wydawnicza_kls.
4. [co-author] The edition of 16 tax registers of the Greater Poland of the second half of the 16th century: (counties: Poznań 1580, 1581; Kalisz 1591; Gniezno 1564, 1581, 1588; Nakło 1564, 1565, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1591), in: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 3 (2015): “Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.”, ed. M. Słoń, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie; Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2 (2015): “Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.”, ed. M. Słoń, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie.
5. “Elektroniczna edycja rejestrów poborowych województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w.”, Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny, 2 (2014), pp. 143–150.
6. “Relacje międzystanowe w ziemi liwskiej 1587–1668 w świetle akt sejmiku liwskiego”, Rocznik Liwski, vol. VI (2012/2013), pp. 85–96.

Contact:

mgochna@wp.pl