Researchers

Mariusz Ryńca

MA awarded (date and institution):

September 25, 2000, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of the 19th and 20th centuries, biographical writing, bibliographical research

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
preparation for print of the successive volumes of the Polish Biographical Dictionary, leader: Professor Andrzej Romanowski, NPRH-funded, 2012–2016.

Selected publications:

1. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945–1947, Kraków, 2001.
2. “The liquidation of the structure of the Greek Catholic Church in the Lemko Region”, in: The Lemko region 1939-1947. War, occupation and deportation, Kraków–New Haven, 2002.
3. [Review] “Kazimierz Miroszewski, Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947–1949), Katowice 2001”, Studia Historyczne, 45 (2002), no. 1.
4. “Grekokatolicy w Krakowie w latach 1945–1991 – zarys problematyki”, Nasza Przeszłość, 100 (2003).
5. “Organizacja i główne kierunki działalności Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie”, Studia Historyczne, 47 (2004), no. 3/4.
6. “Przesiedlenia Polaków z ZSRR w 1945 roku. Tragiczna karta repatriacji – Bieżanów”, in: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, Kraków–Warszawa, 2009.
7. “Polska literatura dotycząca mordu polskich profesorów we Lwowie”, in: D. Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Kraków, 2011.
8. “Gmina Wilkowice (Bystra–Wilkowice) w latach 1918–1939”, in: Monografia Gminy Wilkowice, Wilkowice, 2014.
9. “Święci i błogosławieni w ‘Polskim słowniku biograficznym’”, in: Badanie biografii – źródła, metody, konteksty, Lublin, 2014.
10. Polski słownik biograficzny, author of 61 and co-author of 8 entries: historical figures from the 19th and 20th centuries (as of 31 December 2017).
11. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989 (biographical notes on Greek-Catholic clergymen), vol. 2, Warszawa, 2003 – author of 4 entries; vol. 3, Warszawa, 2006 – author of 2 entries, 1 co-authored).
12. Chorzowski słownik biograficzny (seria nowa, vol. 2, Chorzów, 2008 – author of 5 entries, vol. 3, Chorzów, 2011 – author of 2 entries).
13. Słownik biograficzny techników polskich (vol. 23, Warszawa, 2012, author of 3 entries).

Contact:

rynca@ih.pan.krakow.pl