Researchers

Magdalena Micińska

PhD awarded (date and institution):

December 8, 1994, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1999 (IH PAN)

Specialisation:

history of 19th-century Poland

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
“Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], NCN-funded, no. 2015/19/B/HS3/03737, leader: Professor Maciej Janowski.

Selected publications:

1. Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim 1890–1914, Wrocław, 1995.
2. Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914, Warszawa, 1998.
3. Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa, 2004.
4. Inteligencja polska na rozdrożach, Warszawa, 2008 (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, vol. 3, ed. J. Jedlicki, 1865–1918).

Contact:

mag.micinska@wp.pl