Researchers

Magdalena Hułas

PhD awarded (date and institution):

June 18, 1992, IH PAN

Further academic qualifications:

Specialisation:

the political history of the 20th century (particularly the international relations and foreign policy of Great Britain)

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Diplomacy and Totalitarian Systems

Selected publications:

Books:
1. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1940, ed. M. Hułas, Series: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Warszawa, 2010.
2. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, ed. J.W. Borejsza, K. Ziemer, with M. Hułas, New York–Oxford, 2006.
3. Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), part 2: 19th and 20th Centuries, ed. M. Hułas, J. Pánek, with R. Baron, Warsaw, 2005.
4. Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939 lipiec 1943, Warszawa, 1996.

Articles:
1. “Rząd Rzeczypospolitej Polskiej a obywatele Wolnego Miasta Gdańska w Zjednoczonym Królestwie”, Białostockie Teki Historyczne, 16 (2018), pp. 185–209.
2. “The Polish Diplomats and Finland during the Continuation War: a reconnaissance study”, in: Finland Suomi 100: language, culture, history, eds. U. Tuomarla, I. Piechnik, B. Bíró, Kraków–Helsinki, 2017, pp. 339–354.
3. “Wrogowie naszych sojuszników. Kwestia (nie)istnienia stanu wojny między Polską a Włochami. 1940”, Białostockie Teki Historyczne, 15 (2017), pp. 205–228.
4. “Polsko-czechosłowacka (kon)federacja. Cele i oczekiwania strony polskiej (1939–1943)”, Theatrum Historiae, 15 (2014), pp. 199–219.
5. “Polish Government-in-Exile and the Winter War. 1939–1940”, in: On the Edge of Empire. Poland and Finland at the Turn of the 19th and 20th Centuries, ed. K. Katajisto, Helsinki, 2012, pp. 110–117.
6. “Brytyjscy komuniści wobec wojny w Polsce we wrześniu 1939 r.”, in: Spojrzenie na polski wrzesień 1939 roku, ed. T. Kondracki, Warszawa, 2011, pp. 141–152.
7.‘Every Copy Is a Danger’. Uwagi na temat obiegu dokumentów w rządzie brytyjskim. 1940–1945”, Dzieje Najnowsze, 43 (2011), fasc. 3, pp. 81–97.
8. “The Two Governments-in-Exile in London”, in: Poland and the Netherlands: A Case Study of European Relations, eds. D. Hellema, R. Żelichowski, B. van der Zwaan, Dordrecht, 2011, pp. 79–107.
9.Kontakty dyplomatyczne Polski z Belgią i Holandią w przełomowych momentach 1939 i 1940 roku. Dokumenty”, Dzieje Najnowsze, 42 (2010), fasc. 1, pp. 151–165.
10. “Kilka uwag na temat losów prasy komunistycznej w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej (na przykładzie ‘Daily Worker’)”, in: Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, ed. E. Kowalska, Warszawa, 2009, pp. 79–93.
11. “Brytyjskie próby wprowadzenia w życie self-denying ordinance (połowa 1942 roku)”, in: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka, eds. J. Mikulec, M. Polívka, Praha, 2007, pp. 820–825.
12.Na obrzeżach wielkiej polityki. Podpisanie układu brytyjsko-radzieckiego w 1942 r. i jego rocznice w okresie do końca II wojny światowej”, Dzieje Najnowsze,” 36 (2004), fasc. 4, pp. 75–85.
13.Państwa anglosaskie wobec problemu reprezentowania interesów polskich w ZSRR po 26 kwietnia 1943 roku”, Dzieje Najnowsze, 33 (2001), fasc. 1, pp. 107–122.
14. “Between Self-Determination and Subordination: the Smaller Powers of East-Central Europe in the Policy of the Big Three”, Bulletin of the International Committee for the History of the Second World War, 30/31 (1999/2000), pp. 51–63.
15. “Wielka Brytania a Europa Środkowa w latach 1939–1945. Próba nowej interpretacji”, in: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, vol. 2, part 2, Toruń, 2000, pp. 305–312.
16. “Brytyjskie próby rozwiązania problemu granicy polsko-radzieckiej od lutego do kwietnia 1943 roku”, in: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772–1999), ed. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn, 1999, pp. 104–116.
17. “Wojenna współpraca SOE i NKWD oraz miejsce w niej Polski w świetle dokumentów SOE”, in: Polska między Niemcami a Rosją. Studia ofiarowane Marianowi Wojciechowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. W. Borodziej, P. Wieczorkiewicz, Warszawa, 1997, pp. 61–72.
18.Aliancki akces do Karty Atlantyckiej”, Dzieje Najnowsze, 28 (1996), fasc. 1, pp. 161–167.
19. “Prawne podstawy działania rządu RP na obczyźnie”, in: Władze RP na obczyźnie podczas II Wojny Światowej. 1939–1945, ed. Z. Błażyński, Londyn, 1994, pp. 142–162.
20. “Rząd gen. Władysława Sikorskiego, czerwiec 1940 – lipiec 1943”, in: Władze RP na obczyźnie podczas II Wojny Światowej. 1939–1945, ed. Z. Błażyński, Londyn, 1994, pp. 163–264.
21. “Status rządów i przedstawicielstw okupowanej Europy w Londynie”, part I: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok, 7 (1993), pp. 28–49, part II: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok, 12 (1998), pp. 120–137; supplement: Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok, 13 (2000), pp. 92–97.
22.Memorandum Stafforda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty”, Dzieje Najnowsze, 25 (1993), fasc. 4, pp. 81–93.
23.Próba jednoczenia się uchodźczej Europy”, Dzieje Najnowsze, 24 (1992), fasc. 1–2, pp. 79–97.
24. “Polska propozycja przedłużenia układu polsko-brytyjskiego z 25 sierpnia 1939 roku. Czerwiec 1942”, in: Historia i współczesność, Warszawa, 1987, pp. 235–243.
25.Victor Cazalet – polityczny oficer łącznikowy między W. Churchillem a W. Sikorskim”, Dzieje Najnowsze, 19 (1987), fasc. 1, pp. 67–82.

Contact:

hulasowna@poczta.onet.pl