Researchers

Magdalena Gawin

PhD awarded (date and institution):

June 14, 2002, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation – 12 May 2016, IH PAN

Specialisation:

history of ideas in the 19th and 20th centuries, particularly the beginnings and development of racist and eugenic movements, women’s rights in Poland and abroad, the Polish political culture of the 20th century, history of the intelligentsia

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries (unpaid leave)

Participation in research projects:
1. „Rozpad i nowy porządek” [“Collapse and a new beginning”], IFiS PAN, participant, leader: Professor H. Domański, 2008.
2. „Nowa synteza Polski XIX w”. [“A new synthesis of 19th-century Poland”], leader: Professor Andrzej Nowak, funded by the Polish History Museum.
3. „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” [“Sensuality in Polish culture. Representations of human senses in language, writing and art from the Middle Ages to the present day”], IBL PAN, 2010–2012.
4. „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” [“Central European Romanticism in the post-colonial context”], leader: Professor Michał Kuziak, Warsaw University, Faculty of Polish Studies, NPRH-funded.
5. „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej” [“Specific development patterns of Poland and Central Europe. A historical analysis of debates on regional and national exceptionalism”], participant, NCN-funded, 2012–.

Selected publications:

1. Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1953, Warszawa, 2003.
2. Eugenika-biopolityka-państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX wieku, eds. M. Gawin, K. Uzarczyk, Warszawa, 2010.
3. [with T. Epsztein and B. Dorpat] Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki; modernizacja i kultura, vol. 1, Warszawa, 2013.
4. Oczyszczanie. O związkach między eksterminacją inteligencji polskiej i nazistowską higieną ras, in: Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, Warszawa, 2012 [German version: Flurbereinigung. Der Zusammenhang zwischen der Vernichtung der polnischen Intelligenz und der nationalsozialistischen Rassenhygiene [available online].
5. “Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku”, Teologia Polityczna. Życie Codzienne Idei, vol. 3, Warszawa, 2014, p. 237.
6. Spór o równouprawnienie kobiet 1864–1919, Warszawa, 2015, pp. 346, with illlustrations.

Contact:

magda.gawin@wp.pl