Researchers

Maciej Górny

PhD awarded (date and institution):

April 19, 2006, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation – 2015, IH PAN

Specialisation:

history of historiography; history of East Central Europe, national characteristics, historical study of stereotypes, Polish–German relations (19th–21st c.)

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], NPRH-funded, no. 2015/19/B/HS3/03737.
2. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], NPRH-funded, no. 11 H 13 0139 82.

Selected publications:

1. Między Marksem a Palackým. Historiografia w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa, 2001.
2. Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa, 2007.
3. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock, Köln–Weimar–Wien, 2011.
4. The Nation Should Come First. Marxism and Historiography in East Central Europe, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2013.
5. Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku 1912–1923, Warszawa, 2014.
6. [with W. Borodziej] Nasza wojna, vol. 1: Imperia, 1912–1916, Warszawa, 2014.
7. Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy, Warszawa, 2017.

Contact:

jmgorny@gmail.com