Researchers

Katarzyna Sierakowska

PhD awarded (date and institution):

June 13, 2002, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 2016 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2016

Specialisation:

social history of the 19th and 20th centuries, especially of the First World War and the interwar period, women’s history, gender history

Additional information

Department/Section:
Department of the Social History of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [participant] “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki, 2014–2018.
2. [participant] “Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII w. do 1989 r. (na tle porównawczym)” [“A comparative study of the elderly and old age on the Polish lands from the 18th century to 1989”], leader: Professor Andrzej Szwarc, 2010–2013.
3. [participant] “Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej” [“The society of the Second Republic of Poland”], leaders: Professor Włodzimierz Mędrzecki, Professor Janusz Żarnowski, 2010–2013.

Selected publications:

Books:
1. Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa, 2003.
2. Śmierć – Wygnanie – Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa, 2015.

Articles:
1. “From Partitions to an Independent State. The Feminist Movement in Poland in the First Half of the 20th Century”, in: Women’s Movements. Networks and Debates in post-communist Countries in the 19th and 20th Centuries, eds. E. Saurer, M. Lanzinger, E. Frysak, Köln, 2006.
2.
“Rodzina robotnicza w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku. Ujęcie kulturowe”, in: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, ed. C. Kuklo, Warszawa, 2012, pp. 323–341.
3.
“Braki w zaopatrzeniu – niedożywienie – głód. Ziemie polskie w latach 1914–1918”, in: Wielka Wojna poza linią frontu, Białystok, 2013, pp. 69–79.
4.
“Przełamywanie stereotypów? Kształtowanie pozycji kobiet w nowych zawodach na łamach czasopism kobiecych (1926–1939)”, in: Procesy socjalizacji w II RP, Warszawa, 2013, pp. 263–274.
5.
“Lęk przed śmiercią, bezdomnością, demoralizacją. Polki i Polacy 1914–1918”, Przegląd Humanistyczny, 6 (2014), pp. 7–18.
6.
Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie II RP”, in: Metamorfozy społeczne. Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, vol. 10, eds. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, Warszawa, 2015.
7. The expulsions from the ‘Congress’ Kingdom of Poland and Galicia as seen from personal accounts (1914–18)”, Acta Poloniae Historica, 113 (2016), pp. 65–87.
8. “Girls and Women and the role of sport in different age groups. Poland 1918–1939”, The International Journal of the History of Sport, 34 (2017), Special Issue 10: Sport in the Peripheries.

Contact:

kasia.sierakowska@interia.pl