Researchers

Joanna Nalewajko-Kulikov

PhD awarded (date and institution):

October 4, 2007, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 22 June 2017 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since October 2017

Specialisation:

history of Jews in Eastern Europe in the 19th and 20th centuries, history of the Yiddish language and culture

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [participant] “Archiwum Ringelbluma – pełna edycja” [“Ringelblum’s Archive – a comprehensive edition”], NPRH-funded.
2. [participant] “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenie – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], NPRH-funded.
3. [participant] “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms of Poland from the 18th to the 20th century”], NCN-funded.

Selected publications:

1. Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa, 2016.
2. Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa, 2009.
3. Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa, 2004.
4. [co-edited with G. Krzywiec, R. Leiserowitz, S. Lehnstaedt] Lesestunde/Lekcja czytania, Warszawa, 2013.
5. [co-editor] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), in collaboration with G.P. Bąbiak, A.J. Cieślikowa, Warszawa, 2012.

Contact:

jnalewajko@ihpan.edu.pl