Researchers

Joanna Daranowska-Łukaszewska

MA awarded (date and institution):

August 24, 1973, Jagiellonian University, Faculty of Philosophy and History

Further academic qualifications:

Specialisation:

art

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the Medieval and Modern Periods

Selected publications:

Polski Słownik Biograficzny:
1. “Szembek Bogdan (1880–1956)”, vol. 48, pp. 42–44,
2. “Szembek Stanisław Feliks (1849–1891)”, vol. 48, pp. 122–123,
3. “Szemesz Adam (1808–1864)”, vol. 48, pp. 139–141,
4. “Szerner Władysław (1836–1915)”, vol. 48, pp. 272–273,
5. “Szerner Władysław Karol (1870–1936)”, vol. 48, pp. 273–274,
6. “Szlekys Olgierd (1908–1980)”, vol. 48. pp. 356–358,
7. “Sznajder Mary (1900–1992)”, vol. 48, pp. 452–454,
8. “Sznajder Roman (1889–1969)”, vol. 48, pp. 454–456,
9. “Szpadkowski Ludomir (1855–1908)”, vol. 48, pp. 589,
10. “Szpakowski Stanisław (1868–1926)”, vol. 48, pp. 606–607,
11. “Szpakowski Wacław (1883–1973)”, vol. 48, pp. 607–609,
12. “Szpigiel Natan (1887–1942/3)”, vol. 48, pp. 624–625,
13. “Sztafrowski Marian (1938–1993)”, vol. 49, pp. 77–78,
14. “Szubert Leon Antoni (1829–1859)”, vol. 49, pp. 156–157,
15. “Szubski Stefan (1903–1983)”, vol. 49, pp. 163–164,
16. “Szukalski Stanisław (1893–1987)”, vol. 49, pp. 193–198,
17. “Szwoch Franciszek (1883–1949)”, vol. 49, pp. 495–497,
18. “Szwoynicki Roman (1845–1915)”, vol. 49, pp. 498–499,
19. “Szyller Stefan (1857–1933)”, vol. 50, pp. 13–17,
20. “Szymaniak Piotr (1911–1967)”, vol. 50, pp. 31–33,
21. “Szymanowski Wacław (1859–1930)”, vol. 50, pp. 106–111,
22. “Szyrajew Antoni (1837–1895)”, vol. 50, pp. 334–335,
23. “Szyszłowski (Sarmat-Szyszłowski) Mikołaj (1883–1915)”, vol. 50, pp. 426–428,
24. “Ślewiński Władysław (1856–1918)”, vol. 50, pp. 555–560,
25. “Ślęzak Antoni (1929–1989)”, vol. 50, pp. 561–563,
26. “Śliwińska Ewa (1909–1976)”, vol. 50, pp. 594–597,
27. “Śliwniak Józef (1899–1942)”, vol. 51, pp. 1–2,
28. “Ślizień Rafał (1803–1881)”, vol. 51, pp. 24–25,
29. “Świdwiński Aleksander (1885–1952)”, vol. 51, pp. 269–271,
30. “Święcki Wojciech (1826?–1873)”, vol. 51, pp. 487–490,
31. “Tarasin Zygmunt”, in print,
32. “Tarczałowicz Jan”, in print,
33. [with A. Wójcik] “Szynalewski Feliks (1825–1892)”, vol. 50, pp. 511–512,
34. [with T. Barucki] “Szyszko-Bohusz Adolf (1883–1948)”, vol. 50, pp. 376–381.

Monographs:
1. Mam ja skarb mam…. Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsce, Katalog wystawy z okazji czterystu lat karmelitanek bosych w Polsce, Kraków, 2012, pp. XIX–XXII, 1–168.
2. “Janosowe źródła / Janos’s sources”, in: Janos Józef z Dymbna / Janos Józef from Dymbno, Kraków, 2016, pp. 368, pp. 64–147.

Articles in collective volumes:
1. “Przyczynek do ‘refleksów sztuki włoskiej w polskim malarstwie sztalugowym’”, in: Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane prof. Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Kraków, 2017.
2. “Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich w Krakowie przy pl. Mariackim 2”, Materiały z konferencji ‘Jako serce pośrodku ciała…’ Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie [in print].

Reviews:
1. Michał Hankus, Koronka-Tradycja-Reaktywacja; publication accompanying the exhibition at the Historical Museum of the City of Kraków (pp. 46, typescript + c. 100 illustrations).

In addition: historical and comparative documentation for the purposes of heritage conservation in 2013–2017 (c. 350 standard pages in total).

Contact:

daranowska@ih.pan.krakow.pl