Researchers

Jarosław Suproniuk

PhD awarded (date and institution):

June 28, 1996, Warsaw University – the Białystok branch, Faculty of Humanities

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Poland in the Middle Ages, settlement from the 15th to the 18th century, historical geography, history of cartography (17th–19th c.)

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. [participant] “Osadnictwo dorzecza Wisły od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne” [“History of settlement in the Vistula basin from the early Middle Ages to the present day”] carried out by Stowarzyszenie Centrum Polsko–Niemieckie (Cracow) in collaboration with Österreichisches Ost– und Südosteuropa–Institut in Vienna, 2002.
2. [participant] “Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny” [“Sources for the study of early Masovia. Databases and an interactive historical atlas”], no. DWB – 800, 2011–2012.
3. [participant] “Historical Atlas of Poland in 16th century”, NPRH-funded, 2012–2014 (nr 31H 11 0088 80).
4. [participant] “Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” [“A Historical Atlas of Poland. Greater Poland in the second half of the 16th century”], NPRH-funded, no. 11H 11 004080, 2012–2017.
5. [participant] “Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, no. 1aH15037383, 2016–2020.

Selected publications:

1. “Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV–XVI w.”, Przegląd Historyczny, 90 (1999), no. 2, pp. 117–130.
2. “Biecka szkoła parafialna w XV–XVI wieku”, in: Ecclesia et civitas: kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, eds. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa, 2002, pp. 209–216.
3.Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII–XVI w.”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, LXC (2006), pp. 25–88.
4. “Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w świetle źródeł pisanych”, Rocznik Liwski, III (2007), pp. 21–77 + maps: pp. 78–85.
5.Charakter i wielkość osiedli”, in: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, eds. S. Trawkowski, M. Wilska, vol. 1: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, ed. H. Rutkowski, compiled by K. Chłapowski, J. Duma, K. Follprecht, J. Laberschek, Z. Noga, M. Piber-Zbieranowska, Z. Piech, E. Rutkowska, H. Rutkowski, R. Skowron, J. Suproniuk, M. Wilska, M. Zbieranowski, part 2: Komentarz, indeksy, Warszawa, 2008, pp. 69–82.
6.Starostwo spiskie”, in: ibidem, p. 127–129.
7.Biecz (plan miasta)”, in: ibidem, pp. 205–215.
8.Polskie źródła i wydawnictwa źródłowe do końca XVI wieku w zasobach internetowych”, Studia Źródłoznawcze, 49 (2011), pp. 127–142.
9. “Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku: województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku (założenia projektu, stan realizacji)”, in: Kalisz na przestrzeni wieków: konferencja naukowa pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza, eds. T. Baranowski, A. Buko, Kalisz, 2013, pp. 249–256.
10. [with T. Gidaszewski, M. Piber-Zbieranowska, M. Zbieranowski] “Transformations of the Natural Landscapes of the Middle Noteć Region from the Tenth to the Sixteenth Century”, in: Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe. Interactions Between Environmental Settings and Cultural Transformations, eds. S. Kleingärtner, T.P. Newfield, S. Rossignol, D. Wehner, Papers in Mediaeval Studies, vol. 23, Toronto, 2013, pp. 245–273.
11. “Character and size of settlements: Cracow Voivodeship”, in: Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, vol. 2, ed. M. Słoń, Frankfurt am Main, 2014, pp. 378–397.
12. “Spisz starosta’s district”, in: ibidem, pp. 657–660.
13. “Biecz: City plans”, in: ibidem, pp. 766–780.
14. Source edition of the tax registers of Kalisz county for the years 1552, 1563, 1564, 1565, 1576, 1579, 1580 and 1581 (with M. Kuc-Czerep, U. Zachara-Związek) and for the year 1591 (with M. Gochna, U. Zachara-Związek), Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie (access: 1.08.2017).
15. Source edition of the tax registers of Kościan county for the years 1563 (with K. Chłapowski, U. Zachara-Związek) and 1581 (with A. Borek, U. Zachara-Związek), Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski, vol. 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., ed. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie (access: 1.08.2017).
16. Source edition of the tax register of Wschowa Land in 1567 (with M. Słomski, U. Zachara-Związek), in: ibidem.
17. “Żydzi w miastach Wielkopolski”, in: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, eds. H. Rutkowski, M. Słoń, vol. 4: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, eds. K. Chłapowski i M. Słoń, compiled by A. Borek, K. Chłapowski, P. Dembiński, M. Gochna, D. Kram, M. Kuc-Czerep, A.P. Orłowska, T. Panecki, E. Rutkowska, K. Słomska, M. Słomski, M. Słoń, U. Sowina, M. Stępniak, J. Suproniuk, P. Swoboda, B. Szady, T. Związek, part II: Komentarz, indeksy, Warszawa, 2017, pp. 150–176.
18. “Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI wieku”, in: ibidem, pp. 209–221.
19. “Pustki i ‘osady puste’ w Wielkopolsce w 2. połowie XVI wieku. Kilka uwag na przykładzie rejestrów poborowych i ksiąg sądowych”, in: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania, eds. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów, 2018, pp. 75–90.

Contact:

jsuproniuk@ihpan.edu.pl