Researchers

Janusz Dargacz

PhD awarded (date and institution):

December 11, 2015, University of Gdańsk, Faculty of History

Further academic qualifications:

Specialisation:

history of Gdańsk and Pomerania in the 19th century, history of beach resorts on the southern shores of the Baltic Sea

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Pomerania and the Baltic Countries

Participation in research projects:
„Urzędy domenalno-rentowe w Prusach Zachodnich w latach 1772–1872” [“Domain and Domain-Tax Offices in West Prussia in 1772–1872”], funded by IH PAN.

Selected publications:

1. Rybacy sopoccy. Dzieje sopockiego rybołówstwa od wczesnego średniowiecza po wiek XXI, Sopot, 2007.
2. “Początki kąpieliska morskiego w Brzeźnie (1803–1806)”, Rocznik Gdański, 69–70 (2009–2010), pp. 47–57.
3. “Zakład kąpielowy w Brzeźnie w okresie napoleońskiego Wolnego Miasta Gdańska”, Zapiski Historyczne, 76 (2011), fasc. 1, pp. 67–77.
4. “Nowe ustalenia w sprawie lokalizacji domów Jana Heweliusza”, in: Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio, eds. M. Mendel, J. Włodarski, Gdańsk, 2013, pp. 173–183.
5. “Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (około 1800 r.)”, in: Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, vol. 1, eds. B. Płonka-Syroka and A. Kaźmierczak, Wrocław, 2013, pp. 177–197.
6. “Polscy letnicy w Sopocie w świetle raportów policji pruskiej z przełomu XIX i XX wieku”, in: Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku, ed. S. Wierzchosławski, Toruń, 2015, pp. 137–162.
7. “Gdańszczanin na plaży. Z dziejów letniego wypoczynku w XIX-wiecznym Gdańsku”, in: Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, vol. 1: Z turystyką przez wieki, eds. A. Łysiak-Łątkowska, K. Lewalski, Gdańsk, 2016, pp. 95–123.

Contact:

janusz.dargacz@gmail.com