Researchers

Hubert Wilk

PhD awarded (date and institution):

November 5, 2009, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 13 December 2018 (IH PAN)

Specialisation:

social history, history of Poland

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Participation in research projects:
“Historia nauki polskiej 1944/52–1989” [“History of Polish Science, 1944/52–1989”], vol. 10: part 1, no. 1H 11 012580, leader: Professor Leszek Zasztowt.

Selected publications:

Monographs:
1. Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa, 2017.
2. “Kto wyrąbie więcej ode mnie?”. Współzawodnictwa pracy robotników w Polsce 1947–1955, Warszawa, 2011.

Articles:
1. “Od Sputnika do selenautów. Kosmiczny wyścig w świetle oficjalnej propagandy PRL (1957–1969)”, in: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, eds. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński et al., Warszawa, 2017.
2. “Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji i jego wpływu na środowisko naturalne w powojennej Polsce”, in: Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, eds. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław, 2016, pp. 297–306.
3.Próba modernizacji polskiego przemysłu maszynowego w drugiej połowie lat 60. Przypadek fiata 125p”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 76 (2016), pp. 411–438.
4. “Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945–1949”, Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, 5 (2016), pp. 321–350.
5. “Ministerstwo Motoryzacji czy Centralny Urząd Samochodowy? – polska motoryzacja na rozdrożu. Plany, możliwości, instytucje (1944–1948)”, Pamięć i Sprawiedliwość, 1 (2015), pp. 144–162.
6. “Zmotoryzowane lata osiemdziesiąte”, in: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, eds. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa, 2015, pp. 174–177.
7. “‘Nie wiem, nie ma, nie będzie’. Zmagania ze spekulacją i czarnym rynkiem w województwie kieleckim w latach 1981–1983 w świetle akt Wojewódzkiej Komisji do walki ze spekulacją w Kielcach”, Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, IV (2015), pp. 155–184.
8. “‘Ciągle ścigam cenę samochodu’ – oficjalna dystrybucja samochodów w Polsce w latach 1980–1989”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 13 (2015).
9. “‘Nawet samochodów nie ma, zostały graty po Niemcach’ – motoryzacyjny punkt startu – Polska 1944–1949”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 12 (2013), pp. 301–330.
10. “Samochód dla Towarzysza Wiesława. Dyskusje nad rozwojem motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 12 (2013).
11. “Zima stulecia. Zmagania z żywiołem 1962/1963”, in: Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki, ed. E. Kościk, Wrocław, 2013, pp. 309–318.
12. “Wiktor Saj. Zapomniany bohater Planu Sześcioletniego”, Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 4 (2013), pp. 131–140.
13. “‘Spontaniczność zorganizowana’ – oficjalna propaganda państwowa ‘w terenie’ na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945–1947)”, Almanach Historyczny, 13 (2011), pp. 107–144.
14.Być kierowcą w PRL. Problemy zmotoryzowanych w świetle publikacji ‘Motoru’ w latach 1955–1966”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 10 (2011), pp. 223–262.
15. “Święta, rocznice, obchody – oficjalne świętowanie w Kielcach (1945–1947)”, Studia Muzealno-Historyczne, 2 (2010), pp. 79–98.

Contact:

wilk.hubert@gmail.com