Researchers

Hanna Zaremska

PhD awarded (date and institution):

June 18, 1976, IH PAN

Further academic qualifications:

Full professorship: 1995

Specialisation:

medieval history

Additional information

Department/Section:
Department of Medieval Studies

Participation in research projects:
“Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski” [“The past in the culture of medieval Poland”], leader: Professor Jacek Banaszkiewicz, NPRH-funded.

Selected publications:

1. Żydzi w Polsce średniowiecznej. Gmina krakowska, Warszawa, 2011, pp. 551.
2. Juden im mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde, Osnabrück, 2013.
3. “Żydzi w średniowiecznym Krakowie”, in: Cracovia Iudaerum 3D, Kraków, 2013.
4.Rabin Izrael MiBruna i jego relacje z żydowskim gminami w Polsce”, in: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, ed. W. Brojer, Warszawa, 2013.
5.Chazaria – państwo na pograniczu kultur”, in: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Z. Dalewski, Warszawa, 2014, pp. 17–54.
6. “Pierwsze spotkania, 960–1500”, in: Polin: 1000 lat historii Żydów polskich, eds. B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky, Warszawa, 2014, pp. 41–86.
7. “Rabin Mojżesz z Halle i jego konflikt gminą żydowska w Poznaniu”, in: Memoria Viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), eds. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa, 2015, pp. 631–640.
8. “Rabin Mojżesz Minc i jego działalność w poznańskiej gminie żydowskiej”, in: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, eds. K. Bracha, W. Brojer, Warszawa, 2016, pp. 279–295.
9. “Przeszłość w tożsamości diaspory żydowskiej”, in: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, vol. 2: Przeszłość w działaniu, ed. H. Manikowska, Warszawa, 2018 [in press].

Contact:

hzaremska@gmail.com