Researchers

Hanna Marczewska-Zagdańska

PhD awarded (date and institution):

December 8, 1994, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 28 January 2010 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

international relations, history of American 19th- and 20th-century diplomacy, American policy towards the Habsburg Empire, Central and Eastern Europe, Russia and the USSR

Additional information

Department/Section:
Section for the History of Eastern Europe and the Empires of the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. the individual project entitled “Od imperiów do państw narodowych 1914–1917: przemiany dyskursu politycznego administracji prezydenta Woodrow Wilsona wobec Europy Środkowo-Wschodniej i kwestii samostanowienia” [“From empires to national states, 1914–1917: the developments of the political discourse of the president Woodrow Wilson administration with regard to East Central Europe and the question of self-determination”] as part of the NPRH-funded project (no. 11H130 3982, module 1.1) “Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich”. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje” [“The First World War on the Polish lands. Expectations – experience – consequences”], leader: Professor Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN 2014–2018.
2. „Imperium Habsburgów na progu I wojny światowej w raportach amerykańskich ekspertów z The Inquiry” [“The Habsburg Empire on the eve of the First World War in the reports of American experts of The Enquiry”], paper for the conference “Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej (społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w roku 1914)” [“Empires, nations and societies of East Central Europe on the eve of the First World War: the social expectations of Europe, freedom, the future and national communities in 1914”], 2014–2016.
3. „Austria (Austro-Węgry) w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych XIX–XX w.” [“Austria (Austria-Hungary) in the foreign policy of the United States in the 19th and 20th centuries”], funded by IH PAN.

Selected publications:

1. Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1933–1938, Warszawa, 1996.
2. Stany Zjednoczone a Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1933–1941, Warszawa, 2008.
3.Polska w polityce traktatowej Franklina D. Roosevelta 1933–1939”, Dzieje Najnowsze, 1 (1987), pp. 3–20.
4. “Controversies around the American Policy of Neutrality (1935–1939)”, American Studies, 9 (1990), pp. 59–96.
5. “Stany Zjednoczone wobec rozpadu systemu wersalskiego”, in: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej, ed. A. Koryn, Warszawa, 1996, pp. 96–105.
6.Wilson – Paderewski – Masaryk. Their Vision of Independence and Conceptions of How to Organize Europe”, Acta Poloniae Historica, 73 (1996), pp. 55–69.
7.Image międzywojennej Czechosłowacji w literaturze anglojęzycznej”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 32 (1997), pp. 181–202.
8. “Polityka USA w przededniu drugiej wojny światowej”, in: Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu II wojny światowej, ed. T. Kisielewski, Bydgoszcz, 1999, pp. 157–185.
9.Franklin D. Roosevelt wobec Ligi Narodów, Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze i bezpieczeństwa zbiorowego (1932–1936)”, Dzieje Najnowsze, 1 (2001), pp. 89–106.
10. “Stany Zjednoczone wobec aktywności Związku Sowieckiego i III Rzeszy na Bałkanach 1940–1941”, in: Europa Środkowo-Wschodnia w XX w. Studia ofiarowane profesorowi Wiesławowi Balcerakowi, Warszawa, 2004, pp. 575–60.
11.Stany Zjednoczone a Austria w latach 1932–1945”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 40 (2005), pp. 83–111.
12.Stany Zjednoczone a wojna sowiecko-fińska 1939–1940”, Dzieje Najnowsze, 2 (2005), pp. 21–39.
13.Council on Foreign Relations oraz kwartalnik ‘Foreign Affairs’ jako forum dyskusyjne, doradcze i opiniotwórcze w amerykańskiej polityce zagranicznej od Woodrow Wilsona do Franklina D. Roosevelta”, Dzieje Najnowsze, 1 (2009), pp. 1–21.
14.Stany Zjednoczone wobec paktu Ribbentrop-Mołotow i losu republik bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii (1939–1941)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 43 (2008), pp. 91–115.
15.Amerykański laureat pokojowej nagrody Nobla Cordell Hull – ‘ojcem narodów zjednoczonych’?”, Dzieje Najnowsze, 1 (2011), pp. 3–19.
16.Listy z Europy Lajosa Kossutha do ‘New York Times’ (1853–1856)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 47 (2012), pp. 9–30 (English online version: 2014).
17.Stosunki amerykańsko-rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861–1865)”, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, 48 (2013), pp. 27–54 (English online version: 2014).
18. “Stany Zjednoczone wobec polityki regionalnej Polski i Czechosłowacji (1918–1939)”, in: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, ed. E. Zamierowska-Rakk, Warszawa, 2016, pp. 267–293.
19. “Amerykanie w wojnie domowej w Hiszpanii 1936–1938”, in: Cudzoziemcy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936–1939), ed. D. Jeziorny, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 97 (2016), pp. 87–106.
20. “Imperium Habsburgów na progu wielkiej wojny w raportach amerykańskich ekspertów z The Inquiry”, in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, Warszawa, 2016, pp. 343–375.
21. “Od przyjaźni przez zerwanie do sojuszu. Meandry relacji amerykańsko- sowieckich do 1941 r.”, in: Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XX wieku ofiarowane Profesorowi  Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, eds. Dariusz Jeziorny, Sławomir M. Nowinowski, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Łódź, 2017, pp. 223–238.
22. “Od imperium do państw narodowych 1914˜–1918. Przemiany dyskursu politycznego administracji prezydenta Woodrow Wilsona wobec Europy Środkowej i Wschodniej oraz kwestii samostanowienia”, in: Metamorfozy społeczne. Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny. Zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914–1921), ed. Andrzej Nowak, Warszawa, 2018, pp. 243–298.

Contact:

hmarczewska@ihpan.edu.pl