Researchers

Grzegorz Myrda

MA awarded (date and institution):

June 21, 1993, Silesian University of Technology

Further academic qualifications:

Specialisation:

Geografical Information Systems

Additional information

Department/Section:
Department of Historical Atlas

Participation in research projects:
1. “Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” [“A Historical Atlas of Poland in the 16th century – supplements to the series”], NPRH-funded, 2015–2020.
2. “Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej” [“Ontological foundations for the construction of historical-geographical information systems”], NPRH-funded, 2016–2020.

Selected publications:

1. GIS czyli mapa w komputerze, Gliwice, 1997.
2. [with L. Litwin] Systemy Informacji Geograficznej – zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, Gliwice, 2005.

Contact:

gmyrda@ihpan.edu.pl