Researchers

Grzegorz Kucharczyk

PhD awarded (date and institution):

June 2, 1997, Adam Mickiewicz University in Poznań

Further academic qualifications:

Habilitation: 30 June 2002 (IH PAN)
Professorship: 10 April 2014

Specialisation:

history of Prussia in the 19th and 20th century, Polish–German relations in the 19th and 20th centuries, history of political thought

Additional information

Department/Section:
Department of the History of the 20th Century / Research team for the project “The first German occupation. The Kingdom of Poland and eastern borderlands occupied by the Central Powers, 1914–1918”

Participation in research projects:
1. “Historia Prus. Narodziny–mocarstwo–obumieranie (1500–1947), t. IV, Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947” [“A History of Prussia: Birth–Empire–Decline (1500–1947), vol. 4, Prussia in the German Reich, 1871–1947”], funded by IH PAN.
2. [leader] “Pierwsza niemiecka okupacja na ziemiach polskich 1914–1918” [“The first German occupation of the Polish lands, 1914–1918”], NPRH-funded, May 2016–May 2019.
3. “Wojny kulturowe przeciw Polsce” [“Cultural wars against Poland”], funded by the National Centre for Culture, July 2017– July 2019.

Selected publications:

1. Prusy w okresie monarchii absolutnej 1701–1806, ed. B. Wachowiak, Poznań, 2010, pp. 1015.
2. Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem 1846–1918, Warszawa, 2009, pp. 267.
3. Niemcy i racja stanu. Myśl polityczna Jacqueesa Bainville’a, Warszawa, 2005, pp. 297.
4. Cenzura pruska w Wielkopolsce w okresie zaborów, Poznań, 2001, pp. 553.
5. Prusy, Rosja i kwestia polityczna w myśli politycznej Constantina Frantza, Warszawa, 1999, pp. 338.
6. Russell Kirk (1918–1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty, Warszawa, 2012, pp. 266.
7. [With M. Karpińska, S. Wiech, T. Gąsowski] Historie Polski w XIX wieku, vol. 2, part 1, ed. A. Nowak, Warszawa, 2013, pp. 504.
8. [With D. Łukaszewicz, R. Łysoń, Z. Szultka, B. Wachowiak] Dzieje Prus, vol. 3: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu 1806–1871, Poznań, 2014, pp. 1088.
9. Christianitas. Od rozkwitu do kryzysu, Warszawa, 2015, pp. 392.
10. Hohenzollernowie, Poznań, 2016, pp. 398.

Contact:

gregork@man.poznan.pl