Researchers

Grzegorz Krzywiec

PhD awarded (date and institution):

October 5, 2006, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 21 June 2018 (IH PAN)

Specialisation:

history of the Polish intelligentsia, antisemitism, right-wing ideologies, anti-Enlightenment traditions in Europe

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1.
[participant] “Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku” [“The history of socio-political terms in Poland”], leader: Professor Maciej Janowski, IH PAN, 2016–2019.

Selected publications:

1. Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobraźni i praktyk antysemickich na ziemiach polskich przed Wielką Wojną (1905–1914), Warszawa, 2017.
2. Chauvinism, Polish Style. The case of Roman Dmowski (1886–1905), Frankfurt–Wien–London, 2016.
3. “Von Massenpolitik zum (kalten) Bűrgerkrieg. Die Nationaldemokratie im Königreich Polen 1905–1914”, in: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918–1939, eds. M.G. Müller, K. Struve, Göttingen, 2017, pp. 107–130.
4. “Antibolschewismus und Nationalismus in Polen”, in: Der Antikommunismus in seiner Epoche. Weltanschauung und Politik in Deutschland, Europa und den USA, eds. N. Frei, D. Rigoll, Göttingen, 2017, pp. 65–74.
5. “Komitet Narodowy Polski wobec kolektywnej przemocy antysemickiej. Przyczynek do dziejów antysemityzmu nacjonalistycznego na ziemiach polskich (1917–1919)”, in: Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich XX wieku, eds. K. Kijek, K. Zieliński, Lublin, 2016, pp. 89–121.
6. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886–1905), Warszawa, 2009.

Contact:

gkrzywiec@ihpan.edu.pl