Researchers

Ewelina Szpak

PhD awarded (date and institution):

December 17, 2010, Jagiellonian University

Further academic qualifications:

Specialisation:

social history of the Polish People’s Republic, history of mentality, history of health and illness

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Participation in research projects:
1. [participant] “Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” [“Letters to the authorities as a research source for the social history of the People’s Republic of Poland”], leader: Dariusz Jarosz, IH PAN NCN-funded, 2016–February 2019.
2. [participant] “Historia środowiskowa Krakowa” [“Environmental history of Cracow”], leader: Dr Adam Izdebski, Jagiellonian University, Institute of History, NCN-funded, 2016–February 2019.
3. [leader] “Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. Studium zmian” [“The socio-cultural history of health and illness in the Polish countryside after 1945. A study on transformations”], post-doctoral project at IH PAN, NCN-funded (FUGA 1), (project’s website), 2012–April 2016.
4. “The Narrow Gate? Catholic Higher Education and the Social History of Lay Catholicism in People’s Poland”, leader: T. David Curp, Ohio University, Cracow, Lublin, May–December 2010.
5. “Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian” [“The mentality of rural population in the Polish People’s Republic. A study on transformations”], dissertation project, KBN-funded; leader: Professor Andrzej Chwalba, April 2008–June 2010.
6. “Małe miasteczko. Goniądz w pamięci jego mieszkańców” [“A small town. Goniądz in the memory of its inhabitants”], National Centre for Culture, the “Artefakty” Association, July–October 2008.
7. CLIOHRES.NET, “Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe”, member of group TWG 5: Frontiers and Identities, 2006–2009.

Selected publications:

1.Człowiek jest chory wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej, Warszawa, 2016.
2. Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa, 2013.
3. Między osiedlem a zagrodą: życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa, 2005.
4. [with M. Kurkowska-Budzan, M. Stasiak, M. Jarząbek, A. Drobik] Historia mówiona: elementarz, ed. R. Dąbrowski, Warszawa, 2008.
5. “‘Nieczyste niebo’ – zdrowotne i środowiskowe konsekwencje powojennej industrializacji (wybrane problemy i zjawiska)”, Historyka. Studia metodologiczne, 46 (2016).
6. “‘Twoje zdrowie w twoich rękach’ – zdrowie, higiena i warunki życia w PRL”, in: Szkice o codzienności PRL, eds. M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin, 2016.
7. “Trudne sąsiedztwo? Wiejskie stosunki własnościowe w praktyce życia codziennego”, in: “Rewolucja społeczna” czy “dzika przebudowa”. Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1989), ed. T. Osiński, Lublin, 2016.
8. “Lecznictwo i problemy zdrowotne Polaków w latach 80.”, in: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, eds. N. Jarska, J. Olaszek, 2015.
9.Warunki sanitarne w powojennej Polsce. Zarys problemów i dynamiki zmian (1945–1970)”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 12 (2014).
10. “Epidemie chorób zakaźnych w powojennej Polsce jako problem społeczny”, in: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, eds. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław, 2013.
11.Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w latach 1945–1960”, Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 11 (2013).
12. “Polish historians on the road to the history of mentality”, in: From Mentalities to Antropological History. Theory and Methods, eds. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa, Kraków, 2012.
13. “Pojęcie zdrowia, choroby i cielesności w wiejskim postrzeganiu świata po 1945 r., czyli o zmianach mentalności na wsi polskiej”, Rocznik Antropologii Historii, 1 (2012).
14. “‘Living and working together’. Formal and personal relations between workers of the Polish State-owned Farms”, in: Negotiating Normality: Everyday Lives in Socialist Institutions, ed. D. Koleva, New Jersey, 2012.
15. Regional History and the Regional Agenda in Romania, the Czech Republic, Poland and Slovakia, Frontiers, regions and identities in Europe, eds. S.G. Ellis, R. Eβer, J.-F. Berdah, M. Řezník, Pisa, 2009.
16. “Female Tractor Driver, Labour Heroine and Activist: Images of New Socialist Rural Women in the Polish Communist Press (1950–75)”, in: Imaging frontiers, contesting identities, eds. S.G. Ellis, L. Klusáková, Pisa, 2007.
17. “Between Farm and Factory. Peasants in Urban Space in Communist Poland”, in: Frontiers and identities: cities in regions and nations, eds. L. Klusáková, L. Teulières, Pisa, 2008.
18. [with D. Kałwa] “‘Die besten Tage meines Lebens…’. Der Alltag in Staatlichen Landwirtschaftsbetrieben aus Sicht der oral history”, in: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Soziale Praxis und Konstruktionen Geschlechterbildern, ed. C. Kraft, Oldenbourg, 2008, pp. 277–291.
19. “Metody ‘oral history’ w badaniach życia codziennego i mentalności mieszkańców dawnych PGR”, in: Jak badać obyczaje. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, pp. 128–135.

Contact:

enka2@o2.pl