Researchers

Elżbieta Orman

PhD awarded (date and institution):

March 18, 2005, Jagiellonian University, Faculty of History

Further academic qualifications:

Habilitation: 22 June 2018 (Jagiellonian University, Faculty of History)

Specialisation:

history of Poland in the 19th century, biographical writing, history of noble families in Kiev Land and their economic activity in the 19th century, history of the Polish intelligentsia (especially at the turn of the 20th century), historiography in the Polish People’s Republic, history of Polish music

Additional information

Department/Section:
Department of the Polish Biographical DictionarySection for the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. [leader] “Henryk Wereszycki, Stefan Kieniewicz i polskie środowisko historyczne w latach 1948–1989 – korespondencja i inne dokumenty – opracowanie i przygotowanie do druku” [“Henryk Wereszycki, Stefan Kieniewicz and the milieu of Polish historians, 1948–1989 – correspondence and other documents – editorial work and preparation for print”], no.: 108 071 32/3535.
2. [participant] “Wojna krymska – konfrontacja różnych cywilizacji” [“The Crimean War: a confrontation of civilisations”].
3. Publication of the successive volumes of the Polish Biographical Dictionary, NPRH-funded, leader: Professor Andrzej Romanowski, completed in 2016.

Selected publications:

1. Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Kraków, 2009, pp. 413 (awarded the Prize of Przegląd Wschodni, 2010).
2. “O paradoksach historiografii w czasach PRL-u na przykładzie korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego”, in: Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947–1990, Kraków, 2013, pp. 5–77.
3. Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947–1990, pref. and ed. E. Orman, Kraków, 2013, pp. 792 (awarded the KLIO Prize 2014).
4. “W oku mikrohistorii czyli o losach polskiej rodziny pochodzenia żydowskiego w czasach Zagłady na podstawie listów Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego (1939–1942)”, in: Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), Kraków, 2016, pp. 5–124.
5. Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), pref., ed. and commentary E. Orman, Kraków, 2016, pp. 320 (awarded the “Polityka” weekly Prize in 2017, Cracow Book of the Month prize, 2017).
6. “Die aussergewöhnliche Tochter von Karl Lanckoroński und ihre Initiativen zur Förderung der polnischen Wissenschaft im Rahmen der Tätigkeit der Lanckorońskistiftung”, in: Karl Lanckoroński und seine Zeit, ed. B. Dybaś, Wiedeń, 2014, pp. 211–325.
7. “Pomiędzy obowiązkiem wobec Kościoła a Ojczyzny. Duchowni roku 1863 w biogramach ‘Polskiego Słownika Biograficznego’”, in: Rok 1863 w kilku odsłonach, ed. E. Niebelski, Lublin, 2016, pp. 219–240.
8. “Nepokorni povjesničari: Henryk Wereszycki (1898–1990) i Wacław Felczak (1916–1993)”, translated from Polish into Croatian by Professor Damir Agičić, Historijski zbornik, 2 (2016), pp. 429–436.

Over 50 biographical entries in Polski Słownik Biograficzny (Polish Biographical Dictionary) written in 2010–2017, including for instance: “Emanuel Szafarczyk (1840–1865), dowódca żandarmów-sztyletników”, “Henryk Szeryng (1918–1988), skrzypek”, “Henryk Sztompka (1901–1964), pianista”, “Maria Szymanowska (1789–1831), pierwsza polska pianistka estradowa i kompozytorka” [with I. Poniatowska], “Ludwika Śniadecka (1802–1866) pierwsza miłość Juliusza Słowackiego, żona Michała Czajkowskiego (prawdopodobnie po przejściu na islam) i działaczka Hotelu Lambert w Istambule w czasie wojny krymskiej” [with J. Pezda].

Contact:

orman@ih.pan.krakow.pl