Researchers

Dariusz Łukasiewicz

PhD awarded (date and institution):

June 15, 1994, Adam Mickiewicz University in Poznań

Further academic qualifications:

Habilitation: 2005 (IH PAN)
Associate professor in IH PAN since 2010

Specialisation:

daily life in Poland and Prussia in the 18th and 19th centuries, history and history of historiography of late 18th- and early 19th-century Poland

Additional information

Department/Section:
Department of the History of Ideas and the History of the Intelligentsia in the 19th and 20th Centuries

Participation in research projects:
1. “Dzieje Prus 1500–1947. Narodziny-mocarstwo-obumieranie, t. IV. Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947” [“A History of Prussia: Birth–Empire–Decline (1500–1947), vol. 4, Prussia in the German Reich, 1871–1947”], funded by IH PAN (in print).
2. “Życie codzienne w Królestwie Prus 1701–1871” [“Daily life in the Kingdom of Prussia, 1701–1871”], funded by IH PAN (prepared for print).
3. “Adam Skałkowski. Historyka biografia naukowa i osobista” [“Adam Skałkowski. A historian’s biography, scholarly and personal”], funded by IH PAN.

Selected publications:

1. “Lud w Insurekcji 1794 roku. Poglądy Adama M. Skałkowskiego po latach”, Przegląd Historyczny, 105 (2014), no. 3, pp. 399–424.
2. Historia Prus, vol. 3, ed. G. Kucharczyk, Poznań, 2014, pp. 25–50, 72–184, 849–1051.
3.
Zło niechrześcijańskie i nieludzkie. Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności, Poznań, 2014, pp. 310.
4.Z dziejów polityki sanitarnej pod pruskim zaborem (1772–1807)”, Kwartalnik Historyczny, 2 (2015), pp. 269–302.
5. Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa, 2015, pp. 540.
7.Sarmatyzm i Prusy w XVIII i początku XIX wieku”, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 76 (2016), pp. 247–288.
8. “‘Bzik na punkcie mieszkania’, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871–1918”, Przegląd Zachodniopomorski, 4 (2016), pp. 55–104.
9. Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII–XXI wieku, Poznań, 2017, pp. 284.

Contact:

dlukas@man.poznan.pl