Researchers

Dariusz Jarosz

PhD awarded (date and institution):

July 11, 1990, IH PAN

Further academic qualifications:

Habilitation: 1998, IH PAN
Professorship: 2003

Specialisation:

social history of Poland after 1945, Poland’s relations with the West after WWII

Additional information

Department/Section:
Department of Research on the History of Poland after 1945

Participation in research projects:
1. [participant] „Życie codzienne w Polsce 1945–1955” [“Daily life in Poland, 1945–1955”], KBN-funded, no. 1 H01G 027 16 leader: Professor Krystyna Kersten, 1999–2001.
2. [leader] „Drogi mieszkaniowe Polaków 1944/45–1989” [“Housing in Poland, 1944/45–1989”], MNiSW-funded, 2007–2010.
3. [leader] „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” [“Letters to the authorities as a research source for the social history of the People’s Republic of Poland”], NCN-funded, 2016–2019.

Selected publications:

1. [with M. Pasztor] Polish-French Relations, 1944–1989, trans. A. Shannon, Frankfurt am Main, 2015.
2. Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa, 2010.
3. “The Collectivization of Agriculture in Poland: Causes of Defeat”, in: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, eds. C. Iordachi, A. Bauerkämper, Budapest–New York, 2014, pp. 113–146.
4. [with G. Miernik] ‘Zhańbiona’ wieś Okół: opowieści o buncie, Warszawa–Kielce, 2016 (awarded with the prize for the best book of the year on recent Polish history by the “Polityka” weekly, 2017).
5. Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce, Warszawa, 2017.

Contact:

darjarosz@wp.pl